De beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing kan u helpen bij het oplossen van problemen met vRealize Automation-onderdeelservices.

Probleem

Bij normale werking moeten alle vRealize Automation-onderdeelservices uniek zijn en de status GEREGISTREERD hebben. Een andere reeks voorwaarden kan ertoe leiden dat vRealize Automation onvoorspelbaar werkt.

Oorzaak

Hieronder vindt u voorbeelden van problemen die kunnen optreden met vRealize Automation-onderdeelservices.

 • Een service is gedeactiveerd.

 • Serverinstellingen hebben ertoe geleid dat een service een andere status dan GEREGISTREERD heeft.

 • Een afhankelijkheid van een andere service heeft ertoe geleid dat een service een andere status dan GEREGISTREERD heeft.

 • Er zijn dubbele services.

Oplossing

Maak de registratie van onderdeelservices die mogelijk problemen hebben, ongedaan en registreer ze waar nodig opnieuw.

 1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing-beheerinterface als root.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 2. Klik op Services.

 3. Selecteer in de lijst met services een service die een duplicaat is, niet de juiste status heeft of andere problemen heeft.

 4. Klik rechtsboven op Registratie ongedaan maken.

 5. Als u wilt dat vRealize Automation de service opnieuw registreert, meldt u zich als root aan bij een consolesessie op de vRealize Automation-toepassing en start u vRealize Automation opnieuw door de volgende opdracht in te voeren.

  service vcac-server restart

  Als deze services zijn gekoppeld aan de ingesloten vRealize Orchestrator-instantie, voert u de volgende aanvullende opdracht in.

  service vco-restart restart

 6. Als u services opnieuw wilt registreren die zijn gekoppeld aan een extern systeem, zoals een extern vRealize Orchestrator-exemplaar, meldt u zich aan bij het externe systeem en start u de service daar opnieuw.