Deze sectie geeft de aangepaste eigenschappen van vRealize Automation weer die beginnen met de letter R.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met R

Eigenschap

Beschrijving

ReservationPolicyID

Geeft de IDid van het reserveringsbeleid op, niet de naam. Bijvoorbeeld: de naam die wordt geretourneerd door de eigenschap getApplicableReservationPolicies van vRealize Orchestrator is de naam van het reserveringsbeleid, en niet de id van het reserveringsbeleid.

RDP.File.Name

Geeft een RDP-bestand op waarvan instellingen worden verkregen, bijvoorbeeld My_RDP_Settings.rdp. Het bestand moet zich in de Website\Rdp-submap van de vRealize Automation-installatiemap bevinden.