Neem eerst de volgende vereisten door voordat u de upgrade uitvoert.

Vereisten voor systeemconfiguratie

Controleer of aan de volgende systeemvereisten wordt voldaan voordat u een upgrade uitvoert.

 • Controleer of alle toepassingen en servers binnen uw implementatie voldoen aan de systeemvereisten voor de nieuwste versie. Zie de ondersteuningsmatrix voor vRealize Automation ophttps://www.vmware.com/support/pubs/vcac-pubs.html.

 • Raadpleeg de VMware Product Interoperability Matrix op de VMware-website voor meer informatie over de compatibiliteit met andere VMware-producten.

 • Controleer of de vRealize Automationversie waarvandaan u upgradet, in een stabiele staat verkeert. Corrigeer eventuele problemen voordat u de upgrade uitvoert.

 • Als u vRealize Automation 6.2.x upgradet, noteert u de vCloud Suite-licentiesleutel die u hebt gebruikt voor uw huidige vRealize Automation-omgeving. Na de upgrade worden de bestaande licentiesleutels uit de database verwijderd. U hoeft de licentie niet te noteren als u vRealize Automation 7.x upgradet.

Vereisten voor hardwareconfiguratie

Controleer of aan de volgende systeemvereisten wordt voldaan voordat u een upgrade uitvoert.

 • U moet uw huidige hardware configureren voordat u de upgrade downloadt. Zie vCenter Server-hardwarebronnen uitbreiden voor vRealize Automation 6.2.4 of 6.2.5.

 • U hebt ten minste 18 GB RAM, 4 CPU's, Schijf1 = 50 GB, Schijf3 = 25 GB en Schijf4 = 50 GB nodig voordat u de upgrade kunt uitvoeren.

  Als de virtual machine zich op vCloud Networking and Security bevindt, moet u mogelijk meer RAM toewijzen.

  Hoewel de algemene ondersteuning van VMware vCloud ® Networking and Security ™ 5.5.x (vCNS) is beëindigd in september 2016, blijven de aangepaste eigenschappen van VCNS geldig vanwege VMware NSX ™. Raadpleeg het VMware Knowledge Base-artikel End of Availability and End of General Support for VMware vCloud Networking and Security 5.5.x (2144733) op http://kb.vmware.com/kb/2144733 voor meer informatie.

 • Op uw primaire knooppunt met de IaaS-website, Microsoft SQL-database en Model Manager moet Microsoft .NET Framework versie 4.5.2 zijn geïnstalleerd en moet minstens 5 GB aan vrije schijfruimte beschikbaar zijn.

 • Op uw primaire knooppunt met de IaaS-website, Microsoft SQL-database en Model Manager moet JAVA SE Runtime Environment 8, 64-bits, update 91 of hoger zijn geïnstalleerd. Nadat u Java hebt geïnstalleerd, moet u op elk serverknooppunt de omgevingsvariabele, JAVA_HOME , instellen op de nieuwe versie.

 • Er moet minstens 5,3 GB aan vrije schijfruimte beschikbaar zijn op de hoofdpartitie van elke vRealize Automation-toepassing om de upgrade te downloaden en uit te voeren.

 • Controleer de submap /storage/log en verwijder eventuele verouderde, gearchiveerde zip-bestanden om ruimte vrij te maken.

Algemene vereisten

Controleer of aan de volgende systeemvereisten wordt voldaan voordat u een upgrade uitvoert.

 • U hebt toegang tot een Active Directory-account met de indeling gebruikersnaam@domein en rechten om de directory te binden.

 • U hebt toegang tot een account met een indeling SAMaccountNaam en voldoende rechten om het systeem aan het domein te koppelen via het dynamisch maken van een computerobject of het samenvoegen tot een vooraf gemaakt object.

 • U hebt toegang tot alle databases en alle load balancers die de gevolgen ondervinden van of deelnemen aan de vRealize Automation-upgrade.

 • Terwijl u de upgrade uitvoert, zorgt u ervoor dat het systeem niet beschikbaar is voor gebruikers.

 • Schakel toepassingen die een query uitvoeren op vRealize Automation uit.

 • Controleer of MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is ingeschakeld op alle vRealize Automation- en bijbehorende SQL-servers. Zie het VMware Knowledge Base-artikel Various tasks fail after upgrading or migrating to VMware vCloud Automation Center (vCAC) 6.1.x (2089503) op http://kb.vmware.com/kb/2089503 voor verdere instructies.

 • Als uw site gebruikmaakt van een externe vRealize Orchestrator-toepassing, en uw implementatie gebruikmaakt van een externe vRealize Orchestrator-toepassing die is verbonden met Identity Appliance, moet u vRealize Orchestratorupgraden, voordat u vRealize Automation kunt upgraden.

 • Als u een upgrade uitvoert van een gedistribueerde omgeving die is geconfigureerd met een geïntegreerde PostgreSQL-database, moet u de bestanden in de directory pgdata op de hoofdhost onderzoeken voordat u de upgrade uitvoert op de replicahosts. Blader naar de PostgreSQL-gegevensmap op de hoofdhost op /var/vmware/vpostgres/current/pgdata/. Sluit eventuele geopende bestanden in de directory pgdata en verwijder alle bestanden met het achtervoegsel .swp. Controleer of alle bestanden in deze directory het juiste eigendom hebben: postgres:users.

 • Als u een onderdeel uit de catalogus met algemene onderdelen hebt geïnstalleerd, moet u dit verwijderen voordat u de upgrade uitvoert. Raadpleeg de Common Components Catalog Installation Guide voor informatie over het verwijderen, installeren en upgraden van de catalogus met algemene onderdelen.