Neem eerst de volgende vereisten door voordat u de upgrade uitvoert.

Vereisten voor systeemconfiguratie

Controleer of aan de volgende vereisten is voldaan voordat u een upgrade uitvoert.

 • Controleer of alle toepassingen en servers binnen uw implementatie voldoen aan de systeemvereisten voor de nieuwste versie. Zie de ondersteuningsmatrix voor vRealize Automation ophttps://www.vmware.com/support/pubs/vcac-pubs.html.

 • Raadpleeg de VMware Product Interoperability Matrix op de VMware-website voor meer informatie over de compatibiliteit met andere VMware-producten.

 • Controleer of de vRealize Automationversie waarvandaan u upgradet, in een stabiele staat verkeert. Corrigeer eventuele problemen voordat u de upgrade uitvoert.

Vereisten voor hardwareconfiguratie

Controleer of aan de volgende vereisten is voldaan voordat u een upgrade uitvoert.

 • U hebt ten minste 18 GB RAM, 4 CPU's, Schijf1 = 50 GB, Schijf3 = 25 GB en Schijf4 = 50 GB nodig voordat u de upgrade kunt uitvoeren.

  Als de virtual machine zich op vCloud Networking and Security bevindt, moet u mogelijk meer RAM toewijzen.

  Hoewel de algemene ondersteuning van VMware vCloud ® Networking and Security ™ 5.5.x (vCNS) is beëindigd in september 2016, blijven de aangepaste eigenschappen van VCNS geldig vanwege VMware NSX ™. Raadpleeg het VMware Knowledge Base-artikel End of Availability and End of General Support for VMware vCloud Networking and Security 5.5.x (2144733) op http://kb.vmware.com/kb/2144733 voor meer informatie.

 • Op uw primaire knooppunt met de IaaS-website, Microsoft SQL-database en Model Manager moet Microsoft .NET Framework versie 4.5.2 zijn geïnstalleerd en moet minstens 5 GB aan vrije schijfruimte beschikbaar zijn.

 • Op uw primaire knooppunt met de IaaS-website, Microsoft SQL-database en Model Manager moet JAVA SE Runtime Environment 8, 64-bits, update 91 of hoger zijn geïnstalleerd. Nadat u Java hebt geïnstalleerd, moet u op elk serverknooppunt de omgevingsvariabele, JAVA_HOME , instellen op de nieuwe versie.

 • Er moet minstens 5,3 GB aan vrije schijfruimte beschikbaar zijn op de hoofdpartitie van elke vRealize Automation-toepassing om de upgrade te downloaden en uit te voeren.

 • Controleer de submap /storage/log en verwijder eventuele verouderde, gearchiveerde zip-bestanden om ruimte vrij te maken.

Algemene vereisten

Controleer of aan de volgende vereisten is voldaan voordat u een upgrade uitvoert.

 • U hebt toegang tot alle databases en alle load balancers die de gevolgen ondervinden van of deelnemen aan de vRealize Automation-upgrade.

 • Terwijl u de upgrade uitvoert, zorgt u ervoor dat het systeem niet beschikbaar is voor gebruikers.

 • Schakel toepassingen die een query uitvoeren op vRealize Automation uit.

 • Controleer of MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is ingeschakeld op alle vRealize Automation- en bijbehorende SQL-servers. Zie het VMware Knowledge Base-artikel Various tasks fail after upgrading or migrating to VMware vCloud Automation Center (vCAC) 6.1.x (2089503) op http://kb.vmware.com/kb/2089503 voor verdere instructies.

 • Als u een upgrade uitvoert van een gedistribueerde omgeving die is geconfigureerd met een geïntegreerde PostgreSQL-database, moet u de bestanden in de directory pgdata op de hoofdhost onderzoeken voordat u de upgrade uitvoert op de replicahosts. Blader naar de PostgreSQL-gegevensmap op de hoofdhost op /var/vmware/vpostgres/current/pgdata/. Sluit eventuele geopende bestanden in de directory pgdata en verwijder alle bestanden met het achtervoegsel .swp. Controleer of alle bestanden in deze directory het juiste eigendom hebben: postgres:users.

 • Als u een onderdeel uit de catalogus met algemene onderdelen hebt geïnstalleerd, moet u dit verwijderen voordat u de upgrade uitvoert. Raadpleeg de Common Components Catalog Installation Guide voor informatie over het verwijderen, installeren en upgraden van de catalogus met algemene onderdelen.