U kunt containerclusters maken door een clustergrootte op te geven via de plaatsingsinstellingen van Containers.

Over deze taak

Wanneer u een cluster configureert, richt Containers het aantal opgegeven containers in. Alle aanvragen worden via taakverdeling over alle containers in de cluster verdeeld.

U kunt de clustergrootte van een ingerichte container of toepassing aanpassen door de omvang met één cluster te vergroten of verkleinen. Wanneer u de clustergrootte tijdens runtime wijzigt, worden alle affiniteitsfilters en plaatsingsregels meegewogen.

Voorwaarden

 • Controleer of Containers voor vRealize Automation is ingeschakeld voor uw ondersteunde vRealize Automation-implementatie.

 • Controleer of u rechten hebt voor de rol van containerbeheerder of containerarchitect.

Procedure

 1. Meld u aan bij vRealize Automation.
 2. Klik op het tabblad Containers.
 3. Klik op Sjablonen in het linkervenster.
 4. Bewerk de sjabloon of de image.
 5. Klik op het tabblad Plaatsing.
 6. Bewerk de sjabloon of de image.
 7. Een sjabloon bewerken
  1. Klik op Bewerken rechtsboven in de sjabloon die u wilt openen.
  2. Als de sjabloon meerdere sjablonen bevat, wijst u de sjabloon aan die u wilt bewerken en klikt u Bewerken rechtsboven in de sjabloon die u wilt openen.
 8. Een image bewerken
  1. Klik op de pijl naast de knop Inrichten van de image en klik op Aanvullende gegevens invoeren.

  De pagina Een container inrichten of Containerdefinitie bewerken verschijnt. Hier hebt u toegang tot verschillende categorieën van bewerkbare eigenschappen en instellingen.

 9. Stel de clustergrootte van de container in.
 10. Klik op Opslaan.