Wanneer u een omgeving of netwerk onderhoudt, moet u mogelijk een andere hostnaam toewijzen aan een bestaande secundaire vRealize Automation-toepassing.

Over deze taak

In een cluster met hoge beschikbaarheid van vRealize Automation-toepassingen volgt u deze stappen om de hostnaam van een replicaknooppunt van de vRealize Automation-toepassing te wijzigen.

Belangrijk:

Voer alle hostnamen in als FQDN's.

Voorwaarden

Als de hostnaam van het masterknooppunt moet worden gewijzigd, voltooit u eerst die hele procedure. Zie De hostnaam van de vRealize Automation-mastertoepassing wijzigen.

Procedure

 1. Maak in DNS een extra record met de nieuwe hostnaam van de replica.

  Verwijder de bestaande DNS-record met de oude hostnaam nog niet.

 2. Wacht tot DNS-replicatie en zonedistributie worden uitgevoerd.
 3. Meld u als root aan bij de beheerinterface van de secundaire vRealize Automation-toepassing.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 4. Klik op Netwerk > Adres.
 5. Voer in het tekstvak Hostnaam de nieuwe hostnaam van de replica in en klik op Instellingen opslaan.
 6. Voer het volgende script in een consolesessie uit als root voor de secundaire vRealize Automation-toepassing.

  /usr/lib/vcac/tools/change-hostname/change-hostname_replica.sh nieuwe-hostnaam-van-replica oude-hostnaam-van-replica

 7. Voer het volgende script uit in een consolesessie als root voor de primaire vRealize Automation-toepassing.

  /usr/lib/vcac/tools/change-hostname/change-hostname_master.sh nieuwe-hostnaam-van-replica oude-hostnaam-van-replica

  Voer het script eenmaal uit voor elke map in de huidige omgeving. Er zijn mogelijk meerdere mappen per tenant.

  Als u bijvoorbeeld twee mappen hebt, voert u het script tweemaal en achter elkaar uit.

 8. Voer de volgende opdrachten uit in een consolesessie als root voor de primaire vRealize Automation-toepassing.

  sed -i "s/oude-hostnaam-van-replica/nieuwe-hostnaam-van-replica/g" "/etc/haproxy/conf.d/10-psql.cfg" "/etc/haproxy/conf.d/20-vcac.cfg"

  echo hostname-van-master > /usr/local/horizon/conf/flags/sysconfig.hostname

 9. Voer de volgende opdrachten in een consolesessie uit als root voor elke secundaire vRealize Automation-toepassing.

  sed -i "s/oude-hostnaam-van-replica/nieuwe-hostnaam-van-replica/g" "/etc/haproxy/conf.d/10-psql.cfg" "/etc/haproxy/conf.d/20-vcac.cfg" "/usr/local/horizon/conf/flags/sysconfig.hostname"

  echo nieuwe-hostnaam-van-replica > /usr/local/horizon/conf/flags/sysconfig.hostname

 10. Meld u als root aan bij de beheerinterface van de secundaire vRealize Automation-toepassing.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 11. Klik op vRA-instellingen > Cluster.
 12. Gebruik Deelnemen aan cluster om het replicaknooppunt opnieuw toe te voegen aan het cluster.
 13. Controleer of alle verificatieconnectoren correct werken.
 14. Verwijder in DNS de bestaande DNS-record met de oude hostnaam van de replica.