U kunt endpoints maken om vRealize Automation de toestemming te geven om te communiceren met de Xen Pool-master en computerbronnen te ontdekken, gegevens te verzamelen en machines in te richten.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Agenten.
 2. Typ de naam van uw Xen Pool-master in het tekstvak Computerbron.
  Opmerking:

  Voer niet de naam van de Xen Pool in. U moet de naam van de Pool-master invoeren.

  Om dubbele vermeldingen te voorkomen in de vRealize Automation-tabel met computerbronnen, geeft u een adres op dat overeenkomt met het geconfigureerde masteradres van Xen Pool. Als het masteradres van Xen Pool bijvoorbeeld de hostnaam bevat, voert u de hostnaam en niet de FQDN in. Als het masteradres van Xen Pool gebruikmaakt van FQDN, voert u de FQDN in.

 3. Selecteer de proxyagent die uw systeembeheerder voor dit endpoint heeft geïnstalleerd in het vervolgkeuzemenu Naam proxyagent.
 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Klik op OK.

Resultaten

vRealize Automation verzamelt gegevens van uw endpoint en ontdekt uw computingbronnen.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.