U kunt een reservering maken om inrichtingsbronnen in de materiaalgroep aan een specifieke bedrijfsgroep toe te wijzen.

Met behulp van een virtuele reservering wordt een deel van de geheugen-, CPU- en opslagbronnen van een specifieke computerbron toegewezen zodat deze door een bedrijfsgroep kunnen worden gebruikt.

Een cloudreservering biedt toegang tot de inrichtingsservices van een cloudserviceaccount (voor Amazon AWS) of tot een virtueel datacentrum (voor vCloud Director), zodat een bedrijfsgroep ze kan gebruiken.

Een bedrijfsgroep kan meerdere reserveringen voor dezelfde computerbron of voor verschillende computerbronnen hebben, of een of meer reserveringen met een of meer machines.

Een computerbron kan ook meerdere reserveringen voor meerdere bedrijfsgroepen bevatten. In het geval van virtuele reserveringen kunt u meer bronnen voor meerdere reserveringen reserveren dan er fysiek op de computerbron aanwezig zijn. Als er in een opslagpad bijvoorbeeld 100 GB opslagruimte beschikbaar is, kan een materiaalbeheerder één reservering voor 50 GB opslagruimte maken en een andere reservering volgens hetzelfde pad voor 60 GB opslagruimte. U kunt machines inrichten door een van de reserveringen te gebruiken, zolang er voldoende bronnen op de opslaghost beschikbaar zijn.