Materiaalbeheerders kunnen opslagpaden op reserveringen uitschakelen wanneer opslagpaden buiten bedrijf worden gesteld.

Over deze taak

Opmerking:

Voor elke reservering waarvoor u een opslagpad uitschakelt, controleert u of er voldoende ruimte overblijft op andere ingeschakelde opslagpaden.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een materiaalbeheerder.

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Reserveringen.
  2. Wijs de reservering aan waarop het opslagpad dat u buiten bedrijf stelt, wordt gebruikt en klik op Bewerken.
  3. Klik op het tabblad Bronnen.
  4. Zoek het opslagpad dat u buiten bedrijf stelt.
  5. Klik op het pictogram Bewerken (Bewerken).
  6. Schakel het selectievakje in de kolom Uitgeschakeld in om dit opslagpad uit te schakelen.
  7. Klik op het pictogram Opslaan (Opslaan).
  8. Klik op OK.
  9. Herhaal deze procedure voor alle reserveringen die gebruikmaken van het opslagpad dat u buiten bedrijf stelt.