Door vRealize Automation wordt een nieuw ingerichte machine opgestart op basis van een ISO-image en wordt vervolgens de besturing overgegeven aan de opgegeven SCCM-takenreeks.

Voorbereiding van SCCM wordt ondersteund voor de implementatie van Windows-besturingssystemen. Linux wordt niet ondersteund. Softwaredistributie en updates worden niet ondersteund.

Hier volgt een overzicht op hoog niveau van de vereiste stappen om de inrichting met SCCM voor te bereiden:

 1. Raadpleeg uw netwerkbeheerder om te controleren of aan de volgende netwerkvereisten wordt voldaan:

  • Voor communicatie met SCCM is de NetBios-naam van de SCCM-server vereist. Ten minste één DEM (Distributed Execution Manager) moet de volledig gekwalificeerde naam van de SCCM-server kunnen herleiden tot de NetBios-naam.

  • De SCCM-server en de vRealize Automation-server moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden en beschikbaar zijn voor elkaar.

 2. Maak een softwarepakket met daarin de vRealize Automation-gastagent. Zie Een softwarepakket maken voor SCCM-inrichting.

 3. Maak in SCCM de gewenste takenreeks voor de inrichting van de machine. De laatste stap moet het installeren van het softwarepakket zijn, dat u hebt gemaakt en dat de vRealize Automation-gastagent bevat. Zie de documentatie bij SCCM voor informatie over het maken van takenreeksen en het installeren van softwarepakketten.

 4. Maak een opstartbare ISO-image voor de takenreeks, die zonder aan te raken, kan worden gestart. Standaard wordt door SCCM een opstartbare ISO-image gemaakt, die maar licht hoeft te worden aangeraakt. Voor informatie over de configuratie van SCCM voor ISO-images die niet hoeven te worden aangeraakt om te starten, raadpleegt u de documentatie bij SCCM.

 5. Kopieer de ISO-image naar de locatie die door het virtualisatieplatfrom wordt vereist. Als u niet weet wat de juiste locatie is, raadpleegt u de documentatie die door uw hypervisor wordt aangeboden.

 6. Verzamel de volgende informatie, zodat de architecten van blueprints deze kunnen opnemen in blueprints:

  1. De naam van de verzameling met deze takenreeks.

  2. De volledig gekwalificeerde domeinnaam van de SCCM-server waarop de verzameling met de reeks zich bevindt.

  3. De code van de site van de SCCM-server.

  4. Referentiegegevens op beheerderniveau voor de SCCM-server.

  5. (Optioneel) Voor SCVMM-integraties, de ISO, de virtuele harde schijf of het hardwareprofiel waaraan de machines die worden ingericht, worden gekoppeld.

  Opmerking:

  U kunt een eigenschapsgroep maken waarvan de eigenschap SCCMProvisioningProperties is ingesteld op het opnemen van alle vereiste informatie. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de informatie op te nemen in blueprints.