Tenantbeheerders kunnen een binnenkomende e-mailserver toevoegen zodat gebruikers kunnen reageren op meldingen voor het voltooien van werkitems, zoals goedkeuringen.

Over deze taak

Elke tenant kan slechts één binnenkomende e-mailserver hebben. Als uw systeembeheerder al een algemene binnenkomende e-mailserver heeft geconfigureerd, gaat u naar Standaard inkomende e-mailserver voor systeem overschrijven.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder.

 • Controleer of de opgegeven gebruiker in een identiteitsarchief en de bedrijfsgroep aanwezig is.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Meldingen > E-mailservers.
 2. Klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen).
 3. Selecteer E-mail - Binnenkomend en klik op OK.
 4. Configureer de volgende opties voor binnenkomende e-mailservers.

  Optie

  Actie

  Naam

  Voer een naam in voor de binnenkomende e-mailserver.

  Beschrijving

  Voer een beschrijving in voor de binnenkomende e-mailserver.

  Beveiliging

  Schakel het selectievakje SSL gebruiken in.

  Protocol

  Kies een serverprotocol.

  Servernaam

  Voer de servernaam in.

  Serverpoort

  Voer het serverpoortnummer in.

 5. Typ de naam voor de map voor e-mails in het tekstvak Mapnaam:.

  Deze optie is alleen vereist als u het serverprotocol IMAP hebt gekozen.

 6. Voer in het tekstvak Gebruikersnaam een gebruikersnaam in.
 7. Voer een wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in.
 8. Typ het e-mailadres waar vRealize Automation-gebruikers antwoorden naar kunnen sturen in het tekstvak E-mailadres.
 9. (Optioneel) Selecteer Verwijderen van server als u alle verwerkte e-mails van de server wilt verwijderen die door de meldingsservice zijn opgehaald.
 10. Kies of vRealize Automation automatische certificaten van de e-mailserver kan accepteren.

  Deze optie is alleen beschikbaar als u codering hebt ingeschakeld.

  • Klik op Ja om automatische certificaten te accepteren.

  • Klik op Nee om automatische certificaten te weigeren.

 11. Klik op Testverbinding.
 12. Klik op Toevoegen.