Een NSX-beheerder kan transportzones maken om clustergebruik van netwerken te beheren.

Als de blueprint een on-demand netwerk bevat, moet u de NSX-transportzone opgeven die de netwerken bevat die worden gebruikt door de implementatie van de ingerichte machine. U moet dezelfde transportzone opgeven bij de reservering.