Met vRealize Business for Cloud kunnen de verantwoordelijken voor cloudactiviteiten de uitgaven controleren en rendabelere cloudservices ontwerpen.

vRealize Business for Cloud biedt de volgende voordelen:

  • Verbetert verantwoordingsplicht door de kosten van virtuele infrastructuur en openbare cloud-providers inzichtelijk te maken.

  • Stimuleert efficiënter gebruik van virtuele infrastructuur door het mogelijk te maken de kosten, efficiëntie en beschikbaarheid van de privécloud te vergelijken met openbare cloud-providers en benchmarkgegevens vanuit de sector.

  • Optimaliseert beslissingen over de plaatsing voor virtuele werklasten en compromissen tussen de aanschaf van nieuwe hardware en het gebruik van openbare cloud-providers.

Voor meer informatie over vRealize Business for Cloud raadpleegt u de documentatieset voor vRealize Business for Cloud.