Als u migreert van VMware vRealize ™ Automation 6.2 x naar de huidige versie van vRealize Automation, dan moet u de identiteitsarchieven van 6.2 x migreren naar de VMware Identity Manager (vIDM).

Over deze taak

U moet drie taken uitvoeren om vRealize Automation 6.x identiteitsarchieven te migreren.

  1. Een lokale gebruikersaccount voor uw tenants maken voor de migratie.

  2. Gebruikers en groepen synchroniseren voor een Active Directory-koppeling voor de migratie.

  3. Meerdere tenant- en IaaS-beheerders migreren na de migratie.

Als u deze procedures uitvoert, zie dan de momentopname van uw tenant-configuratie-informatie van 6.2 x.

Opmerking:

Nadat u de identiteitsarchieven hebt gemigreerd, moeten vRealize Code Stream-gebruikers vRealize Code Stream-rollen handmatig opnieuw toewijzen.