Voeg een aangepaste eigenschap toe als aangepaste eigenschap van het netwerk zodat servicecatalogusgebruikers de noodzakelijke netwerkprofielwaarde kunnen selecteren wanneer ze het item aanvragen.

Over deze taak

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
 2. Selecteer de blueprint waaraan u de aangepaste netwerkeigenschap toevoegt en klik op Bewerken.
 3. Klik op het doelonderdeel van de virtual machine.

  De configuratieopties voor de virtuele machine worden weergegeven op het canvas.

 4. Klik op het tabblad Netwerk.
 5. Klik op Nieuw.
 6. Selecteer het netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu Netwerk en klik op OK.
 7. Klik in de nieuwe rij op Aangepaste eigenschappen bewerken.
 8. Selecteer de aangepaste netwerkeigenschap en configureer de opties.

  Optie

  Beschrijving

  Naam

  U kunt de eigenschapsnaam niet wijzigen.

  Waarde

  (Optioneel) Geef een standaardwaarde op.

  Versleuteld

  Wanneer u aangepaste eigenschappen toevoegt die vRealize Orchestrator-acties uitvoeren, mag u de waarde niet versleutelen.

  Overschrijfbaar

  Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat de aanvrager een waarde kan selecteren in het aanvraagformulier.

  Weergeven in aanvraag

  Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat de gebruiker die de aanvraag indient de eigenschap kan zien en een waarde kan selecteren in het aanvraagformulier.

 9. Klik op OK.

  De aangepaste netwerkeigenschap wordt toegevoegd aan de blueprint.

 10. Klik op Voltooien.
 11. Publiceer de blueprint.

Resultaten

De blueprint bevat de aangepaste eigenschap.

Volgende stappen

Test de aangepaste eigenschap in het aanvraagformulier. Zie De aangepaste eigenschap controleren in het catalogusaanvraagformulier.