U kunt implementatieplaatsingen koppelen aan hosts en containerdefinities. U kunt implementatieplaatsingen gebruiken in Containers voor vRealize Automation om een voorkeur in te stellen voor de specifieke host en quotums wanneer u een container implementeert.

Implementatieplaatsingen die worden toegepast op containerplaatsingen, hebben een hogere prioriteit dan plaatsingen die worden toegepast op containerhosts.