Tenantbeheerders configureren tenantinstellingen zoals gebruikersverificatie en beheren gebruikersrollen en bedrijfsgroepen. Systeembeheerder en tenantbeheerders configureren opties zoals e-mailservers voor verwerking van meldingen en de merkvermelding voor de vRealize Automation-console.

De checklist voor het configureren van tenantinstellingen biedt een algemeen overzicht van de vereiste stappen voor de configuratie van de tenantinstellingen.

Tabel 1. Checklist voor het configureren van tenantinstellingen

Taak

vRealize Automation Rol

Details

Selectievakje Maak lokale gebruikersaccounts en wijs een tenantbeheerder toe.

Systeembeheerder

Zie Toegang tot de standaardtenant configureren.

Zie Scenario: lokale gebruikersaccounts voor Rainpole maken voor een voorbeeld van het maken van lokale gebruikersaccounts.

Selectievakje Configureer Beheer van directory's om het beheer van tenantidentiteiten en de instellingen voor toegangscontrole in te stellen.

Tenantbeheerder

Configuratieopties kiezen voor Beheer van directory's

Selectievakje Maak bedrijfsgroepen en aangepaste groepen en verleen gebruikers toegangsrechten voor de vRealize Automation-console.

Tenantbeheerder

Groepen en gebruikersrollen configureren

Selectievakje (Optioneel) Maak extra tenants zodat gebruikers toegang hebben tot de juiste toepassingen en bronnen die zij nodig hebben om hun werkopdrachten te voltooien.

Systeembeheerder

Aanvullende tenants maken

Selectievakje (Optioneel) Configureer aangepaste merkvermelding op de aanmeld- en toepassingspagina's voor tenants van de vRealize Automation-console.

  • Systeembeheerder

  • Tenantbeheerder

Aangepaste merkvermelding configureren

Selectievakje (Optioneel) Configureer vRealize Automation zodat gebruikers bij specifieke gebeurtenissen een melding ontvangen.

  • Systeembeheerder

  • Tenantbeheerder

Checklist voor meldingen configureren

Selectievakje (Optioneel) Configureer vRealize Orchestrator om ondersteuning te bieden voor XaaS en andere uitbreidbaarheid.

  • Systeembeheerder

  • Tenantbeheerder

vRealize Orchestrator en invoegtoepassingen configureren

Selectievakje (Optioneel) Maak een aangepast RDP-protocolbestand (Remote Desktop Protocol) dat IaaS-architecten gebruiken in blueprints voor het configureren van RDP-instellingen.

Systeembeheerder

Een aangepast RDP-bestand maken ter ondersteuning van RDP-verbindingen voor ingerichte machines

Selectievakje (Optioneel) Definieer datacenterlocaties die door uw materiaalbeheerders en IaaS-architecten kunnen worden gebruikt zodat gebruikers de juiste locatie kunnen selecteren voor het inrichten wanneer ze machines aanvragen.

Systeembeheerder

Zie Scenario: datacenterlocaties toevoegen voor interregionale implementaties voor een voorbeeld van het toevoegen van datacenterlocaties.