Wanneer u een element van het blueprint- of bronactieformulier bewerkt, kunt u verschillende beperkingen en waarden toepassen op het element.

Beperkingen

De beperkingen die u op een element kunt toepassen, verschillen naargelang het type element dat u bewerkt of aan het formulier toevoegt. Mogelijk zijn in de vRealize Orchestrator-werkstroom enkele beperkende waarden geconfigureerd. Dergelijke waarden worden niet op het tabblad Beperkingen weergegeven, omdat ze vaak afhankelijk zijn van omstandigheden die worden geëvalueerd wanneer de werkstroom wordt uitgevoerd. Elke beperkende waarde die u configureert voor het blueprintformulier overschrijft alle beperkingen die in de vRealize Orchestrator-werkstroom zijn gespecificeerd.

Voor elke beperking die u op een element toepast, kunt u een van de volgende opties selecteren om de beperking te definiëren:

Niet ingesteld

Haalt de eigenschap op uit de vRealize Orchestrator-werkstroompresentatie.

Constante

Stelt het element dat u bewerkt in op vereist of optioneel.

Veld

Bindt het element aan een ander element uit het formulier. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het element alleen vereist is wanneer een ander element, zoals een selectievakje, is ingeschakeld.

Voorwaardelijk

Past een voorwaarde toe. Door gebruik te maken van voorwaarden, kunt u verschillende componenten en expressies maken en deze toepassen op de status of beperkingen van het element.

Extern

Selecteer een vRealize Orchestrator-scriptactie om de waarde te definiëren.

Tabel 1. Beperkingen in het formulierontwerpprogramma

Beperking

Beschrijving

Vereist

Geeft op of het element vereist is.

Alleen-lezen

Geeft op of het veld alleen-lezen is.

Waarde

Staat u toe een waarde voor het element in te stellen.

Zichtbaar

Geeft op of de consument het element kan zien.

Minimumlengte

Staat u toe een minimumaantal tekens in te stellen voor het element voor tekenreeksinvoer.

Maximumlengte

Staat u toe een maximaal toegestaan aantal tekens in te stellen voor het element voor tekenreeksinvoer.

Minimumwaarde

Staat u toe een minimumaantal in te stellen voor het element voor getalinvoer.

Maximumwaarde

Staat u toe een maximumaantal in te stellen voor het element voor getalinvoer.

Toename

Hiermee kunt u een toename instellen voor een element zoals een Decimaal veld of een veld voor Geheel getal. Als u bijvoorbeeld een veld voor Geheel getal wilt renderen als een Schuifregelaar, kunt u de waarde van de stap gebruiken.

Minimumaantal

Hiermee kunt u een minimumaantal selecteerbare items van het element instellen.

Als u bijvoorbeeld een Lijst met selectievakjes toevoegt of bewerkt, kunt u het minimumaantal selectievakjes instellen dat de consument moet inschakelen om door te kunnen gaan.

Maximumaantal

Hiermee kunt u een maximumaantal selecteerbare items van het element instellen.

Als u bijvoorbeeld een Lijst met selectievakjes toevoegt of bewerkt, kunt u het maximumaantal selectievakjes instellen dat de consument moet inschakelen om door te kunnen gaan.

Waarden

U kunt waarden toepassen op sommige elementen en definiëren wat de consumenten zien voor sommige velden. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type element dat u bewerkt of aan het formulier toevoegt.

Tabel 2. Waarden in het formulierontwerpprogramma

Waarde

Beschrijving

Niet ingesteld

Haal de waarde van het element dat u bewerkt, op uit de vRealize Orchestrator-werkstroompresentatie.

Vooraf gedefinieerde waarden

Selecteer waarden uit een lijst met gerelateerde objecten uit de vRealize Orchestrator-inventaris.

Waarde

Definieer een statische aangepaste waarde met labels.

Externe waarden

Selecteer een vRealize Orchestrator-scriptactie om uw waarde te definiëren met gegevens die niet direct door de werkstroom worden weergegeven.