De upgrade van de Management Agent of een certificaat op een IaaS-knooppunt mislukt en resulteert in een foutmelding in de beheerconsole.

Probleem

Als de upgrade op een IaaS-knooppunt resulteert in foutmeldingen over de Management Agent of certificaten, kunt u het probleem als volgt oplossen.

  • Controleer het logboek van de Management Agent op fouten van het betrokken knooppunt.

  • Bekijk de versienummers in Programma's en onderdelen en controleer of de Management Agent automatisch is geüpgraded.

  • Als de Management Agent is geüpgraded, controleert u of de service wordt uitgevoerd.

  • Als de Management Agent-upgrade wordt uitgevoerd, kunt u deze opnieuw starten op de virtuele toepassing.

  • Als er geen upgrade heeft plaatsgevonden, moet u de Management Agent handmatig upgraden. Open een browser en navigeer naar de vRealize Automation-toepassing-installatiepagina van VMware vRealize Automation IaaS op https://virtual_appliance_host:5480/installer. Download het installatiebestand van de Management Agent en voer het uit. Start de upgrade opnieuw op de virtuele toepassing.

  • Als u een upgrade van de IaaS-onderdelen met het automatische upgrade-shellscript plant, moet u het installatiebestand voor de beheeragent downloaden dat als afzonderlijk pakket beschikbaar is op de downloadpagina van vRealize Automation 7.2. Zie het Knowledge Base-artikel 2147926 voor meer informatie.

    Gebruik niet het installatiebestand voor de beheeragent dat is meegeleverd bij de virtuele vRealize Automation-toepassing.