Geef bron- en netwerkinstellingen op voor het inrichten van machines vanaf deze vRealize Automation-reservering.

Over deze taak

U kunt een FlexClone-datastore selecteren in de reservering als u over een vSphere-omgeving en over opslagapparaten beschikt die gebruikmaken van Net App FlexClone-technologie. SDRS wordt niet ondersteund op FlexClone-opslagapparaten.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Bronnen.
 2. Selecteer een computerbron waarop u machines wilt inrichten in het vervolgkeuzemenu Computerbron.

  Alleen sjablonen die zich op het geselecteerde cluster bevinden, kunnen worden gekloond met deze reservering.

  Tijdens het inrichten worden machines in een host geplaatst die is verbonden met de lokale opslag. Als de reservering gebruikmaakt van de lokale opslag, worden alle machines die door de reservering zijn ingericht, in de host geplaatst die deze lokale opslag bevat. Als u echter de aangepaste VirtualMachine.Admin.ForceHost-eigenschap gebruikt, die een machine forceert om te worden ingericht op een andere host, mislukt de inrichting. De inrichting mislukt ook als de sjabloon aan de hand waarvan de machine is gekloond zich op de lokale opslag bevindt, en is gekoppeld aan een machine in een ander cluster. In dit geval mislukt de inrichting omdat de sjabloon niet toegankelijk is.

 3. (Optioneel) Geef een getal op in het tekstvak Machinequotum om het maximum aantal machines in te stellen dat kan worden ingericht voor deze reservering.

  Alleen machines die zijn ingeschakeld worden meegeteld in het quotum. Laat het tekstvak leeg om geen beperkingen te stellen aan de reservering.

 4. Geef de hoeveelheid geheugen (in GB) op die moet worden toegewezen aan deze reservering in de tabel Geheugen.

  De waarde van het totale geheugen voor de reservering wordt bepaald aan de hand van de geselecteerde computerbron.

 5. Selecteer één of meer opslagpaden in de lijst.

  De beschikbare opties voor opslagpaden worden bepaald aan de hand van de geselecteerde computerbron.

  Voor integraties die gebruikmaken van SDRS-opslag (Storage Distributed Resource Scheduler), kunt u een opslagcluster selecteren zodat SDRS automatisch de opslaglocatie en taakverdeling kan afhandelen van machines die worden ingericht vanuit deze reservering. De automatiseringsmodus voor SDRS moet worden ingesteld op Automatisch. Selecteer anders een datastore binnen het cluster als een standalone datastore. SDRS wordt niet ondersteund op FlexClone-opslagapparaten.

  U kunt afzonderlijke schijven in de cluster selecteren of een opslagcluster, maar niet beide. Als u een opslagcluster selecteert, handelt SDRS de opslaglocatie en taakverdeling af van machines die worden ingericht vanuit deze reservering.

 6. Indien deze beschikbaar is voor de computerbron, selecteert u een bronpool in het vervolgkeuzemenu Bronpool.
 7. Klik op het tabblad Netwerk.
 8. Configureer een netwerkpad voor machines die worden ingericht met behulp van deze reservering.
  1. (Optioneel) Als de optie beschikbaar is, selecteert u een opslagendpoint in het vervolgkeuzemenu Endpoint.

   De optie FlexClone wordt weergegeven in de kolom endpoint als een NetApp ONTAP-endpoint bestaat en er een virtuele host is. Als er een NetApp ONTAP-endpoint is, wordt op de reserveringspagina het endpoint weergegeven dat is gekoppeld aan het opslagpad. Wanneer u een endpoint voor een opslagpad toevoegt, bijwerkt of verwijdert, wordt deze wijziging weergegeven in alle betreffende reserveringen.

   Wanneer u een endpoint voor een opslagpad toevoegt, bijwerkt of verwijdert, wordt deze wijziging weergegeven in de reserveringspagina.

  2. Selecteer een netwerkpad voor machines die zijn ingericht door deze reservering, in de lijst Netwerkpaden.
  3. (Optioneel) Selecteer een netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu Netwerkprofiel.

   Voor deze optie is vereist dat er minimaal één netwerkprofiel bestaat.

  U kunt meer dan één netwerkpad selecteren voor een reservering, maar er wordt slechts één netwerkpad gebruikt bij de inrichting van een machine.

Resultaten

U kunt de reservering nu opslaan door te klikken op Opslaan. Of u kunt aangepaste eigenschappen toevoegen om nog nauwkeuriger te bepalen hoe reserveringsspecificaties worden weergegeven. U kunt ook waarschuwingse-mails configureren, zodat u meldingen ontvangt wanneer de hoeveelheid bronnen voor de reservering beneden een bepaald peil daalt.