Om systeemdowntime en gegevensverlies bij uitval of fouten te verminderen, maken beheerders op regelmatige basis een back-up van de volledige vRealize Automation-installatie. Bij systeemfouten kunt u een herstel uitvoeren door de laatst bekende werkende back-up te herstellen en sommige onderdelen opnieuw te installeren.

Voor back-up en herstel van vRealize Automation raadpleegt u de volgende onderwerpen in de documentatie van vRealize Suite: