De configuratie van time-outs is niet geschikt voor het migratieproces.

Probleem

De migratie van het identiteitsarchief mislukt met het volgende foutbericht over time-outs.

vra-cafe:~/bin # ./migrate-identity-stores
Error: A JNI error has occurred, please check your installation and try again
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com/vmware/identity/idm/InvalidArgumentException
at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Class.java:2701)
at java.lang.Class.privateGetMethodRecursive(Class.java:3048)
at java.lang.Class.getMethod0(Class.java:3018)
at java.lang.Class.getMethod(Class.java:1784)
at sun.launcher.LauncherHelper.validateMainClass(LauncherHelper.java:544)
at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:526)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.vmware.identity.idm.InvalidArgumentException
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:381)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:331)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
... 7 more

Oorzaak

Er is een time-out opgetreden voor de configuratie voordat het migratieproces kon worden voltooid.

Oplossing

  1. Open een opdrachtregelprompt.
  2. Open het uitvoerbare script migrate-identity-stores.
  3. Blader naar de onderkant van het script en zoek de uitvoer van een JAVA-opdracht.

    Bijvoorbeeld exec "$JAVACMD" $JAVA_OPTS -Xms256m -Xmx512m -Dverbose=false -Dlog4j.configurationFile=log4j2.xml

  4. Verhoog de waarde van de systeemeigenschap voor de time-out van de socket van de client tot een uur.

    -Dclient.system.socket.timeout=3600000.

  5. Voer het script migrate-identity-stores uit op de Single Sign-On 2.0-server.

Volgende stappen

Start het migratieproces.