U kunt een NSX NAT-netwerkonderdeel of NSXgeleid netwerk op aanvraag als onderdeel toevoegen aan het ontwerpcanvas als u de bijbehorende instellingen wilt koppelen aan een of meer vSphere-machineonderdelen op de blueprint.

Over deze taak

Wanneer u een onderdeel van een bestaand netwerk of een netwerk op aanvraag koppelt aan een machineonderdeel, wordt de NIC-informatie opgeslagen bij het machineonderdeel. De opgegeven netwerkprofielgegevens worden opgeslagen in het netwerkonderdeel.

U kunt meerdere netwerk- en beveiligingsonderdelen toevoegen aan het ontwerpcanvas.

Voor machineonderdelen zonder tabblad Netwerk of Beveiliging kunt u netwerk- en beveiligingseigenschappen, zoals VirtualMachine.Network0.Name, toevoegen aan het tabblad Eigenschappen in het ontwerpcanvas. Netwerk-, beveilgings- en load balancer-eigenschappen voor NSX zijn uitsluitend van toepassing op vSphere-machines.

Voorwaarden

 • Netwerkinstellingen voor NSX extern maken en configureren. Zie Checklist voor de voorbereiding van de netwerk- en beveiligingsconfiguratie van NSX en NSX Administration Guide.

 • Controleer of de NSX-invoegtoepassing voor vRealize Automation is geïnstalleerd en of de NSX-inventaris is uitgevoerd voor uw cluster.

  Als u NSX-configuraties wilt gebruiken in vRealize Automation, moet u de NSX-invoegtoepassing installeren en gegevensverzameling uitvoeren.

 • Maak een netwerkprofiel. Zie Een netwerkprofiel maken.

  Maak bijvoorbeeld een netwerkprofiel voor NAT als u het onderdeel NAT-netwerk op aanvraag toevoegt.

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als infrastructuurarchitect.

 • Open een nieuwe of bestaande blueprint in het ontwerpcanvas met behulp van het tabblad Ontwerpen.

Procedure

 1. Klik op Netwerk en beveiliging in de sectie Categorieën om de lijst met beschikbare netwerk- en beveiligingsonderdelen weer te geven.
 2. Sleep een van de netwerkonderdelen op aanvraag naar het ontwerpcanvas, afhankelijk van of u een on-demand NAT of een on-demand geleid netwerk als onderdeel wilt configureren.
 3. Typ een onderdeelnaam in het tekstvak ID als unieke identificatie van het onderdeel op het ontwerpcanvas .
 4. Selecteer het gewenste netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu Bovenliggend netwerkprofiel.

  Selecteer bijvoorbeeld een NAT-netwerkprofiel als u het netwerkonderdeel NAT op aanvraag toevoegt.

  De volgende netwerkinstellingen worden automatisch ingevuld op basis van het gekozen netwerkprofiel. U kunt deze waarden wijzigen in het betreffende netwerkprofiel:

  • Naam extern netwerkprofiel

  • NAT-type (NAT-netwerk op aanvraag)

  • Subnetmasker

  • Bereik subnetmasker (geleid netwerk op aanvraag)

  • Bereik subnetmasker (geleid netwerk op aanvraag)

  • Basis IP-adres (geleid netwerk op aanvraag)

 5. (Optioneel) Typ een beschrijving van het onderdeel in het tekstvak Beschrijving.
 6. (Optioneel) Klik op het tabblad DNS/WINS.
 7. (Optioneel) Geef de DNS- en WINS-instellingen voor het netwerkprofiel op of accepteer de instellingen.
  • Primaire DNS

  • Secundaire DNS

  • DNS-achtervoegsel

  • Gewenste WINS

  • Alternatieve WINS

  Voor een bestaand netwerk kunt u de DNS- of WINS-instellingen niet wijzigen.

 8. (Optioneel) Klik op het tabblad DHCP als u het IP-adresbereik en de leaseduur van het onderdeel NAT op aanvraag wilt opgeven.

  U kunt de begin- en eindwaarde van de IP-adressen voor het DHCP-bereik opgeven. Wanneer u de virtual machine hebt ingericht met DHCP, krijgt de machine via de netwerkadapter een IP-adres toegewezen binnen het opgegeven bereik. Dit is standaard een statische netwerkadapter. Er mogen voor deze IP-adressen geen netwerk- of uitzendadressen van het gekoppelde subnet worden gebruikt. Statische IP-bereiken mogen elkaar niet overlappen.

  DHCP is alleen beschikbaar voor een-op-veel NAT-netwerkonderdelen op aanvraag.

 9. (Optioneel) Geef de beginwaarde van het IP-adresbereik op in het tekstvak Begin IP-bereik.
 10. (Optioneel) Geef de eindwaarde van het IP-adresbereik op in het tekstvak Einde IP-bereik.
 11. Geef in het tekstvak Leasetijd (seconden) de leaseduur in seconden voor DHCP op of laat het veld leeg als u een onbeperkte leaseduur wilt gebruiken. Voor NAT-netwerken kunt u ook het IP-bereik wijzigen.
 12. (Optioneel) Klik op het tabblad IP-bereiken.

  U ziet het IP-bereik of de IP-bereiken voor het netwerkprofiel. U kunt de sorteervolgorde of kolomweergave wijzigen. Voor NAT-netwerken kunt u ook de waarden van het IP-bereik wijzigen.

 13. Klik op Voltooien om de blueprint op te slaan als concept of ga verder met het configureren van de blueprint.

Volgende stappen

U kunt doorgaan met het configureren van netwerkinstellingen door aanvullende netwerkonderdelen toe te voegen en door instellingen te selecteren op het tabblad Netwerk van een vSphere-machineonderdeel in het ontwerpcanvas.