Materiaalbeheerders, tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders hebben verschillende behoeften en verzuchtingen met betrekking tot broncontrole. Daarom kunt u met vRealize Automation verschillende facetten van brongebruik controleren.

Een materiaalbeheerder is bijvoorbeeld geïnteresseerd in het controleren van het bronverbruik van reserveringen en computerbronnen, terwijl een tenantbeheerder nood heeft aan informatie over het brongebruik van de inrichtingsgroepen binnen een tenant. Afhankelijk van uw rol en het specifieke brongebruik dat u wilt controleren kunt u vRealize Automation op verschillende manieren gebruiken om bronverbruik op te volgen.
Tabel 1. Een broncontrolescenario kiezen

Broncontrolescenario

Vereiste privileges

Locatie

Controleer de hoeveelheid fysieke opslag en geheugen op uw computerbronnen die momenteel wordt verbruikt en bepaal welke hoeveelheid vrij blijft. U kunt ook het aantal gereserveerde en toegewezen machines controleren die op elke computerbron is ingericht.

Materiaalbeheerder (brongebruik controleren op computerbronnen in uw materiaalgroep)

Infrastructuur > Computerbronnen > Computerbronnen

Controleer machines die momenteel worden ingericht en onder vRealize Automation-beheer vallen.

Materiaalbeheerder

Infrastructuur > Machines > Beheerde machines

Controleer de hoeveelheid opslag, geheugen en het machinequotum van uw reservering die momenteel is toegewezen en bepaal de resterende capaciteit voor de reservering.

Materiaalbeheerder (brongebruik controleren voor reserveringen op uw computerbronnen en fysieke machines)

Infrastructuur > Reserveringen > Reserveringen

Controleer de hoeveelheid opslag, geheugen en het machinequotum die uw bedrijfsgroepen momenteel verbruiken en bepaal de resterende reservecapaciteit.

  • Tenantbeheerder (brongebruik controleren voor alle groepen in uw tenant)

  • Bedrijfsgroepbeheerder (brongebruik controleren voor groepen die u beheert)

Beheer > Gebruikers en groepen > Bedrijfsgroepen

U kunt ook broncontroleportlets toevoegen aan uw vRealize Automation-startpagina om verschillende brongebruikstatistieken te controleren.