Met invoegtoepassingen kunt u vRealize Orchestrator gebruiken om toegang te krijgen tot externe technologieën en toepassingen en deze te beheren. Doordat een externe technologie beschikbaar wordt gemaakt in een vRealize Orchestrator-invoegtoepassing, kunt u objecten en functies opnemen in werkstromen die toegang krijgen tot de objecten en functies van de externe technologie.

De externe technologieën waartoe u toegang hebt via invoegtoepassingen kunnen beheertools voor virtualisatie, e-mailsystemen, databases, directoryservices, interfaces voor beheer op afstand, enzovoort omvatten.

U kunt de standaardset vRealize Orchestrator-invoegtoepassingen gebruiken om externe technologieën, zoals de vCenter Server API en e-mailfuncties, op te nemen in werkstromen. U kunt bovendien de open vRealize Orchestrator-architectuur voor invoegtoepassingen gebruiken om invoegtoepassingen te maken die toegang kunnen verkrijgen tot andere toepassingen.

Tabel 1. Invoegtoepassingen die standaard deel uitmaken van vRealize Orchestrator

Plug-In

Doel

vCenter Server

Biedt toegang tot de vCenter Server API, zodat u alle vCenter Server-objecten en -functies kunt opnemen in de beheerprocessen die u automatiseert met vRealize Orchestrator.

Configuration

Biedt werkstromen voor het configureren van de verificatie, databaseverbinding, SSL-certificaten, enzovoort van vRealize Orchestrator.

vCO Library

Biedt werkstromen die fungeren als bouwstenen voor aanpassing en automatisering van clientprocessen. De werkstroombibliotheek bevat sjablonen voor levenscyclusbeheer, inrichting, noodherstel, back-ups zonder opnieuw opstarten en andere standaardprocessen. U kunt de sjablonen kopiëren en bewerken en aan uw behoeften aanpassen.

SQL

Levert de Java Database Connectivity API (JDBC), de industriestandaard voor database-onafhankelijke connectiviteit tussen de Java-programmeertaal en een groot aantal databases. De databases omvatten de SQL-databases en andere gegevensbronnen in tabelvorm, zoals spreadsheets of platte bestanden. De JDBC API biedt een API op oproepniveau voor databasetoegang via SQL vanuit werkstromen.

SSH

Levert een implementatie van het Secure Shell v2-protocol (SSH-2). Maakt externe opdracht- en bestandsoverdrachtsessies in werkstromen mogelijk met verificatie op basis van wachtwoorden en openbare sleutels. Ondersteunt interactieve verificatie via toetsenborden. Optioneel kan de SSH-invoegtoepassing direct bladeren in het externe bestandssysteem van de vRealize Orchestrator-clientinventaris bieden.

XML

Een volledige Document Object Model XML-parser (DOM) die u in werkstromen kunt implementeren. U kunt ook de ECMAScript for XML-implementatie (E4X) in de vRealize Orchestrator JavaScript API gebruiken.

Mail

Maakt gebruik van Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) voor het verzenden van e-mail vanuit werkstromen.

Net

Verpakt de Jakarta Apache Commons Net Library. Biedt implementaties van Telnet, FTP, POP3 en IMAP. Het POP3- en IMAP-gedeelte wordt gebruikt voor het lezen van e-mail. In combinatie met de Mail-invoegtoepassing biedt de Net-invoegtoepassing volledige verzend- en ontvangstmogelijkheden voor e-mail in werkstromen.

Enumeration

Levert veelgebruikte opgesomde typen die kunnen worden gebruikt door andere werkstromen.

Workflow documentation

Biedt werkstromen waarmee u informatie in PDF-indeling kunt genereren over een werkstroom of een werkstroomcategorie.

HTTP-REST

Hiermee kunt u REST-webservices beheren dankzij interactie tussen vCenter Orchestrator en REST-hosts.

SOAP

Hiermee kunt u SOAP-webservices beheren dankzij interactie tussen vCenter Orchestrator en SOAP-hosts.

AMQP

Hiermee kunt u interacties aangaan met Advanced Message Queuing Protocol-servers (AMQP), die ook brokers worden genoemd.

SNMP

Hiermee kan vCenter Orchestrator een verbinding maken met en informatie ontvangen van systemen waarop SNMP ingeschakeld is.

Active Directory

Levert interactie tussen vCenter Orchestrator en Microsoft Active Directory.

vCO WebOperator

Een webweergave die toegang biedt tot de werkstromen in de vRealize Orchestrator-bibliotheek en hiermee interacties kan aangaan via een netwerk met behulp van een webbrowser.

Dynamic Types

Hiermee kunt u dynamische typen definiëren en objecten van deze dynamische typen maken en gebruiken.

PowerShell

Hiermee kunt u PowerShell-hosts beheren en aangepaste PowerShell-bewerkingen uitvoeren.

Multi-Node

Bevat werkstromen voor hiërarchische orkestratie, beheer van Orchestrator-instanties en uitschalen van Orchestrator-activiteiten.

vRealize Automation

Hiermee kunt u werkstromen maken en uitvoeren voor interactie tussen vRealize Orchestrator en vRealize Automation.

Zie de landingspagina van de VMware vRealize ™ Orchestrator ™-documentatie voor meer informatie over de vRealize Orchestrator-invoegtoepassingen die VMware ontwikkelt en distribueert.