Wanneer u een omgeving of netwerk onderhoudt, moet u mogelijk een andere hostnaam toewijzen aan een bestaande primaire vRealize Automation-toepassing.

Over deze taak

In een cluster van vRealize Automation-toepassings met hoge beschikbaarheid volgt u deze stappen om de hostnaam van het primaire knooppunt (of masterknooppunt) van de vRealize Automation-toepassing te wijzigen.

Belangrijk:

Voer alle hostnamen in als FQDN's.

Procedure

 1. In DNS maakt u een extra record met de nieuwe hostnaam van de master.

  Verwijder de bestaande DNS-record met de oude hostnaam nog niet.

 2. Wacht tot DNS-replicatie en zonedistributie worden uitgevoerd.
 3. Meld u als root aan bij de beheerinterface van de primaire vRealize Automation-toepassing.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 4. Klik op Netwerk > Adres.
 5. Voer in het tekstvak Hostnaam de nieuwe hostnaam van de master in en klik op Instellingen opslaan.
 6. Voer het volgende script uit in een consolesessie als root voor de primaire vRealize Automation-toepassing.

  /usr/lib/vcac/tools/change-hostname/change-hostname_master.sh nieuwe-hostnaam-van-master oude-hostnaam-van-master

  Voer het script eenmaal uit voor elke map in de huidige omgeving. Er zijn mogelijk meerdere mappen per tenant.

  Als u bijvoorbeeld twee mappen hebt, voert u het script tweemaal en achter elkaar uit.

 7. Voer de volgende opdrachten uit in een consolesessie als root voor de primaire vRealize Automation-toepassing.

  sed -i "s/oude-hostnaam-van-master/nieuwe-hostnaam-van-master/g" "/etc/haproxy/conf.d/10-psql.cfg" "/etc/haproxy/conf.d/20-vcac.cfg"

  echo nieuwe-hostnaam-van-master > /usr/local/horizon/conf/flags/sysconfig.hostname

 8. Start de primaire vRealize Automation-toepassing opnieuw.
 9. Meld u als root aan bij de beheerinterface van elke secundaire vRealize Automation-toepassing.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 10. Klik op vRA-instellingen > Cluster.
 11. Gebruik Deelnemen aan cluster om elk replicaknooppunt opnieuw toe te voegen aan het cluster.
 12. Controleer of alle verificatieconnectoren correct werken.
 13. Verwijder in DNS de bestaande DNS-record met de oude hostnaam van de master.