Wanneer u op de pagina Status bijwerken van de beheerconsole voor VMware vRealize ™ Automation op Updates installeren klikt, wordt er een foutbericht over de beheeragent weergegeven.

Probleem

Upgradeprocedure is mislukt. Er verschijnt een bericht: Upgraden van beheeragent mislukt op knooppunt x. Soms worden in het bericht meerdere knooppunten weergegeven.

Oorzaak

Hiervoor zijn verschillende oorzaken mogelijk. Het foutbericht identificeert alleen de knooppunt-id van de betreffende machine. Meer informatie vindt u in het bestand All.log voor de beheeragent op de machine waar de opdracht is mislukt.

Oplossing

  1. Download de laatste versie van de beheeragent van https:// va-hostname.domain.name:5480/install.
  2. Voer handmatig een upgrade van de beheeragent op de betreffende machine uit.
  3. Start de beheeragentservice opnieuw.