U voegt een aangepaste eigenschapsdefinitie toe om reserveringsbeleidsnamen op te halen die gelden voor de aanvragers wanneer ze het beleid selecteren in het aanvraagformulier. De aangepaste eigenschapsdefinitie voor de selectie van het reserveringsbeleid maakt gebruik van een vRealize Orchestrator-actie om de waarden op te halen.

Beperkingen

Houd rekening met de volgende beperkingen wanneer u de aangepaste eigenschap voor de selectie van het reserveringsbeleid gebruikt.

  • De naam van de aangepaste eigenschap moet ReservationPolicyID zijn. Deze naam is verplicht. U kunt niet meerdere eigenschapsdefinities maken voor de selectie van het reserveringsbeleid.

  • De actie haalt alle reserveringen op die gelden voor de aanvrager zonder te valideren of dit geldig is voor het doel-endpoint, bijvoorbeeld een vCenter Server-instantie of een ander platform. Een servicecatalogusgebruiker kan een reservering selecteren die niet geldig is voor het geselecteerde blueprintdoelsysteem. Als de gebruiker de verkeerde reservering selecteert, mislukt de catalogusaanvraag.

  • De actie haalt alleen reserveringen op voor de aanvrager. Als u een aanvraag indient namens een andere gebruiker, zijn de reserveringen voor u. Bijvoorbeeld, Reservering 1 en Reservering 3 zijn gekoppeld aan Bedrijfsgroep 1, dus de gebruikers van BG 1 zien alleen Reserveringen 1 en 3, niet 2.

Vereisten

Als u een externe vRealize Orchestrator-server gebruikt, controleert u of deze correct is ingesteld. Zie Een externe vRealize Orchestrator-server configureren.

Configuratiewaarden aangepaste eigenschap

U gebruikt deze opties om een standaardeigenschap aan te maken. Voor de algemene stappen, raadpleegt u Een aangepaste eigenschapsdefinitie met een vRealize Orchestrator-actie maken.

Tabel 1. Configuratiewaarden aangepaste eigenschap reserveringsbeleid

Optie

Waarde

Naam

U moet ReservationPolicyID gebruiken.

Gegevenstype

String

Weergeven als

Vervolgkeuzelijst

Waarden

Extern

Actiemap

com.vmware.vra.reservations

Scriptactie

getApplicableReservationPolicies

Deze scriptactie is een voorbeeldscript. U kunt specifieke acties maken voor uw omgeving.

Invoerparameters

Geen parameters vereist.

Configuratie van blueprint

Om een standaardeigenschap toe te voegen aan het tabblad blueprint-eigenschappen, raadpleegt u Een aangepaste eigenschap of eigenschapsgroep toevoegen als eigenschap van een blueprintmachine.