Maak een Azure-reservering voor een specifieke bedrijfsgroep om gebruikers in die groep de mogelijkheid te geven Azure virtual machines aan te vragen op een specifieke computerbron.

Over deze taak

Opmerking:

Het tabblad Waarschuwingen is niet van toepassing wanneer u een Azure-reservering maakt. U kunt dit negeren. Nadat u een reservering hebt gemaakt, kunt u de bedrijfsgroepkoppelingen niet meer wijzigen. Ook is er in tegenstelling tot andere typen machines geen directe koppeling tussen een Azure-reservering en een blueprint.

U kunt bepalen hoe reserveringen worden weergegeven, tijdens het toevoegen, bewerken of verwijderen, door gebruik te maken van de optie Filteren op categorie op de pagina Reserveringen. Houd er rekening mee dat reserveringen van testagenten niet worden weergegeven in de lijst met reserveringen wanneer u filtert op categorie.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een materiaalbeheerder.

  • Controleer of de tenantbeheerder ten minste één bedrijfsgroep heeft gemaakt.

    Zie Een bedrijfsgroep maken.

  • Configureer de informatie over een netwerkprofiel.

    Zie Een netwerkprofiel maken.

  • Controleer of u toegang hebt tot de benodigde Azure-bronnen.

  • Controleer of er vereiste sleutelparen bestaan. Zie Sleutelparen beheren.

  • Haal een geldige Azure-abonnements-id op die overeenkomt met de id die wordt gebruikt voor het bijbehorende Azure-endpoint. Als u meerdere Azure-abonnementen gebruikt, moet u voor elk abonnement een reservering maken.