Bepaalde onderdelen van vRealize Automation zijn afhankelijk van software van derden, zoals Microsoft Windows en SQL Server. Als u zich wilt beschermen tegen kwetsbaarheden in producten van derden, moet u ervoor zorgen dat uw software is bijgewerkt met de laatste patches van de leverancier.