Maak momentopnamen van alle toepassingen en Windows-servers. Als de installatie mislukt, kunt u alles terugzetten naar deze momentopnamen en de installatie opnieuw proberen uit te voeren.

Over deze taak

De momentopnamen bewaren uw configuraties. Zorg er in elk geval voor dat u een momentopname van de vRealize Automation-toepassing maakt, waarop u de wizard uitvoert.

Er zijn instructies voor vSphere-gebruikers.

Opmerking:

Voorkom dat u de installatiewizard afsluit of de installatie annuleert.

Procedure

  1. Open een nieuw browservenster en meld u aan bij de vSphere Client.
  2. Zoe uw server of toepassing in de vSphere Client-inventaris.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de server in de inventaris en selecteer Momentopname maken.
  4. Geef een naam op voor de momentopname.
  5. Schakel het selectievakje Momentopname maken van geheugen van virtual machine in om het geheugen van de server vast te leggen. Klik vervolgens op OK.

    De momentopname wordt gemaakt.

Resultaten

Herhaal deze stappen om momentopnamen te maken van alle andere servers of toepassingen.

Volgende stappen

De installatie voltooien