Als beheerder van vSphere wilt u waarschijnlijk VMware Tools gebruiken om de klokken op Windows-servers te synchroniseren met de ESX/ESXi-host. Door tijdsynchronisatie kunt u ervan verzekerd zijn dat de installatie van vRealize Automation succesvol verloopt.

Procedure

  1. Open een opdrachtprompt op de machine vra01iaas.rainpole.local.
  2. Ga naar de VMware Tools-directory.
    cd C:\Program Files\VMware\VMware Tools
  3. Geef de status van timesync weer.
    VMwareToolboxCmd.exe timesync status
  4. Voer de opdracht in om timesync in te schakelen.
    VMwareToolboxCmd.exe timesync enable

Resultaten

De IaaS Windows-server vra01iaas.rainpole.local is klaar om de vRealize Automation IaaS-onderdelen te hosten.

Volgende stappen

Implementeer vRealize Automation-toepassing.