Een actie is een wijziging of werkstroom die op ingerichte items kan worden uitgevoerd. U kunt een pictogram toevoegen of de rechten weergeven die de geselecteerde actie omvatten.

Over deze taak

Een actie is een ingebouwde actie voor een ingerichte machine, netwerk en andere blueprintonderdelen of het is een gepubliceerde XaaS-actie.

De ondersteunde afbeeldingsbestandtypen voor het pictogram zijn GIF, JPG en PNG. De weergegeven afbeelding is 40 x 40 pixels groot. Als u geen aangepaste afbeelding selecteert, wordt het standaard actiepictogram weergegeven op het tabblad Items.

Voorwaarden

Procedure

  1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Acties.
  2. Selecteer de gedeelde actie en klik op Details weergeven.
  3. Zoek de gewenste afbeelding.
  4. Als u wilt zien welke rechten er voor de actie zijn verleend aan gebruikers, klikt u op het tabblad Rechten.
  5. Klik op Bijwerken.

Volgende stappen

Gebruikers rechten verlenen voor services, catalogusitems en acties.