Deze sectie geeft de aangepaste eigenschappen van vRealize Automation weer die beginnen met de letter A.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met A

Eigenschap

Beschrijving

AD.Lookup.Department

Geeft de waarde op van de kostenplaats die is opgenomen in een meldings-e-mail die naar goedkeurders is verzonden. Deze eigenschapswaarde moet worden opgegeven in de blueprint.

agent.download.url

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het doorsturen van poortenport mapping, geeft deze eigenschap het privé IP-adres van uw Amazon AWS-tunnelmachine en -poort voor uw software-agentbestand op, bijvoorbeeld https://Private_IP:1443/software-service/resources/nobel-agent.jar.

U kunt deze eigenschap, samen met software.agent.service.url en software.ebs.url, toevoegen aan een reservering of het endpoint van een computerbron. Met deze eigenschap kunt u ook een privé-adres en -poort opgeven wanneer u PAT of NAT in combinatie met het doorsturen van poortenport mapping gebruikt.

amazon.AmazonEC2Config.ServiceURL

Geeft de Amazon-configuratieservice-URL op voor Amazon GovCloud, bijvoorbeeld amazon.AmazonEC2Config.ServiceURL=https://ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com.

amazon.ElasticLoadBalancingConfig.ServiceURL

Geeft de configuratieservice-URL van de Amazon-load balancer op voor Amazon GovCloud, bijvoorbeeld amazon.ElasticLoadBalancingConfig.ServiceURL=https://elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com.

Amazon.ElasticLoadBalancer.Names

Wijst machines toe die door een blueprint zijn ingericht voor de elastische load balancers die overeenkomen met de opgegeven waarden. Deze eigenschap is geldig voor vSphere-, Amazon- en Hyper-V-configuraties.

amazon.IAMInstanceProfile.ARN

Hiermee worden de Amazon Resource Names (ARN's) van de IAM-instantienamen (AWS Identity and Access Management) opgegeven bij de aanvraag van een AWS-instantie. Wanneer u deze eigenschap, bijvoorbeeld amazon.IAMInstanceProfile.ARN = waarde ARN('s) van IAM-instantieprofiel, toevoegt aan een blueprint en vervolgens inrichting aanvraagt via de catalogus, bevat de ingerichte virtual machine of instantie van Amazon de opgegeven IAM-rol. De DEM leest de specificatie van de eigenschap, bijvoorbeeld amazon.IAMInstanceProfile.ARN = waarde ARN('s) van IAM-instantieprofiel, en neemt deze op in de Amazon-werkstroom RunInstanceRequest.

Amazon.Instance.Id

Geeft de Amazon-instantie-id op van een machine die is ingericht op een Amazon EC2-endpoint. Deze eigenschap is geldig voor vSphere- en Amazon-configuraties.

Amazon.elasticIpAddress.ipAddress

Geeft het Amazon IP-adres op, waarbij ipAddress het specifieke IP-adres voor de instantie is.

Amazon.Placement.Tenancy

Stel dit in op = dedicated om op te geven dat de AWS-verbinding specifiek is voor een aangewezen tenant. Deze eigenschap is geldig voor gebruik met VPC-subnetten.