Een installatie kan mogelijk mislukken wanneer de IaaS-tijdservers niet zijn gesynchroniseerd met de vRealize Automation-toepassing.

Probleem

U kunt zich niet aanmelden na de installatie, of de installatie mislukt terwijl deze wordt uitgevoerd.

Oorzaak

De tijdservers op alle servers zijn mogelijk niet gesynchroniseerd.

Oplossing

Schakel de tijdsynchronisatie in op elke server voor de vRealize Automation-toepassing en op alle Windows-servers waarop de IaaS-onderdelen worden geïnstalleerd, zoals wordt beschreven in de volgende onderwerpen:

Voor een overzicht van de tijdregistratie op vRealize Automation, raadpleegt u Tijdsynchronisatie.