Als u de virtuele connectortoepassing wilt implementeren voor smartcardverificatie, moet u eerst een activeringscode voor de nieuwe connector genereren vanuit de vRealize Automation-console. De activeringscode wordt gebruikt om de verbinding tussen Beheer van directory's en de connector in te stellen.

Over deze taak

U kunt een afzonderlijke connector of een connectorcluster configureren. Als u een connectorcluster wilt gebruiken, herhaalt u deze procedure voor elke gewenste connector.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder.

Procedure

  1. Selecteer Beheer > Beheer van directory's > Connectoren.
  2. Typ de naam van de nieuwe connector in het tekstvak Naam connector.
  3. Druk op Enter.

    De activeringscode voor de connector verschijnt in het vak Activeringscode connector.

  4. Kopieer de activeringscode bij de configuratie van de connector met behulp van het OVA-bestand.