Voer de registratiewerkstroom uit in vRealize Orchestrator ter ondersteuning van vRealize Automation-gebruik van de externe IPAM-provider en registreer het Infloblox IPAM-endpointtype voor gebruik in vRealize Automation.

Over deze taak

Om IPAM-endpointtypes in vRealize Orchestrator te registreren, wordt u gevraagd om vRealize Automation vRA-beheerderverificatiegegevens te verstrekken.

Lees Het gebruik van de VMware vRealize Orchestrator voor meer informatie over het importeren van pakketten en het uitvoeren van vRealize Orchestrator-werkstromen, Het gebruik van de VMware vRealize Orchestrator Client. Kijk voor meer informatie over het uitbreiden van vRealize Automation met vRealize Orchestrator-pakketten en -werkstromen op Uitbreidbaarheid van levenscyclus.

Voorwaarden

Procedure

  1. Klik in vRealize Orchestrator op het tabblad Ontwerp, selecteer Beheerder > Bibliotheek en selecteer IPAM-servicepakket SDK.

    Ieder IPAM-providerpakket heeft een unieke naam en bevat unieke werkstromen. Elke provider levert een eigen registratiewerkstroom. Ofschoon de namen van de werkstromen in de pakketten van de providers op elkaar kunnen lijken, is de locatie van de werkstromen in vRealize Orchestrator mogelijk anders en specifiek voor de provider.

  2. Voer voor dit voorbeeld de registratiewerkstroom Register IPAM Endpoint uit en geef het IPAM Infoblox-endpointtype op.
  3. Bij de prompt voor vRealize Automation-gegevens voert u uw vRealize Automation vRA-beheerderverificatiegegevens in. .

Resultaten

Het pakket registreert InfoBlox als een nieuw IPAM-endpointtype in de vRealize Automation-endpointservice en stelt het endpointtype beschikbaar als u endpoints definieert in vRealize Automation.

Opmerking:

Als de Infoblox IPAM-verbinding verdwijnt uit het tabblad vRealize Orchestrator Inventaris nadat u de vRealize Orchestrator-server opnieuw hebt opgestart via het vRealize Orchestrator Control Center. Als u dit probleem wilt oplossen, voert u de Create IPAM Connection-werkstroom uit via de menuvolgorde vRO admin > Library > Infoblox > vRA > Helpers . Vervolgens gaat u naar het tabblad vRealize Orchestrator Inventaris, selecteert u Infoblox IPAM, en vernieuwt u de pagina, zodat de Infoblox IPAM-verbinding wordt weergegeven.

Volgende stappen

U kunt nu een nieuw IPAM Infloblox-endpointtype maken of een endpoint voor een willekeurig, extern pakket of een willekeurige, externe invoegtoepassing maken die u zojuist hebt geregistreerd in vRealize Automation. Zie Een endpoint van een externe IPAM-provider maken.