Informatie over de Xenon-service vindt u in de vRealize Automation vRealize Automation-toepassing (vRA-instellingen > Xenon.

Hier vindt u informatie over de Xenon-host VM, controlepoort en servicestatus. Verder vindt u informatie over de geclusterde Xenon-knooppunten.

U beheert de Xenon Linux-service met de volgende CLI-opdrachten in de vRealize Automation-toepassing.

Command

Beschrijving

service xenon-service status

Geeft aan of de service de status uitgevoerd of gestopt heeft.

service xenon-service start

Hiermee wordt de service gestart.

service xenon-service stop

Hiermee wordt de service gestopt.

service xenon-service restart

Hiermee wordt de service opnieuw gestart.

service xenon-service get_host

Toont de naam van de host waarop de service wordt uitgevoerd.

service xenon-service get_port

Toont de servicepoort.

service xenon-service status_cluster

Toont informatie over alle geclusterde knooppunten in een JSON-indeling.

service xenon-service reset

Verwijdert de directory waar alle configuratiebestanden van Xenon worden bewaard en start de service opnieuw op.