Voordat u de upgrade uitvoert, sluit u de machines af en maakt u een momentopname van uw vRealize Automation 6.2.4- of 6.2.5-omgevingsonderdelen.

Over deze taak

Voordat u de upgrade uitvoert, maakt u een momentopname van deze onderdelen terwijl het systeem is afgesloten.

 • vRealize Automation IaaS-servers (Windows-knooppunten)

 • vRealize Automation-toepassingen (Linux-knooppunten)

 • vRealize Automation (SSO) Identity-knooppunt

Als de upgrade mislukt, kunt u de momentopname gebruiken om de laatst bekende juiste configuratie te herstellen en opnieuw proberen de upgrade uit te voeren.

Voorwaarden

 • Controleer of de ingesloten PostgreSQL-database de modus voor hoge beschikbaarheid heeft. Zoek het huidige masterknooppunt als dit het geval is. Zie het Knowledge Base-artikel http://kb.vmware.com/kb/2105809.

 • Als uw omgeving een externe PostgreSQL-database heeft, maakt u een back-up van de database.

 • Als de Microsoft SQL-database van vRealize Automation niet wordt gehost op de IaaS-server, maakt u een back-up van de database.

 • Controleer of u de back-upvereisten voor de upgrade hebt voltooid.

 • Controleer of u een momentopname hebt gemaakt van uw systeem nadat u dit hebt afgesloten. Dit is de voorkeursmethode om een momentopname te maken. Zie de documentatie over vSphere 6.0.

  Als u het systeem niet kunt afsluiten, maakt u een momentopname van alle knooppunten op basis van het geheugen. Dit is niet de voorkeursmethode en mag alleen worden gebruikt als u geen momentopname kunt maken wanneer het systeem is afgesloten.

 • Als u het app.config-bestand hebt gewijzigd, maakt u een back-up van dat bestand. Zie Wijzigingen voor registratie in het bestand app.config herstellen.

 • Maak een back-up van de externe werkstroomconfiguratiebestanden (xmldb). Zie Time-out voor externe werkstroombestanden herstellen.

 • Controleer of u een locatie buiten uw huidige map hebt waar u uw back-upbestand kunt opslaan. Zie Back-ups van .xml-bestanden veroorzaken een time-out op het systeem.

Procedure

 1. Meld u aan bij uw vCenter Server.
 2. Zoek naar deze vRealize Automation6.2.4- of 6.2.5-onderdelen.
  • vRealize Automation IaaS-servers (Windows-knooppunten)

  • vRealize Automation-toepassingen (Linux-knooppunten)

  • vRealize Automation (SSO) Identity-knooppunt

 3. Selecteer een machine en klik op Gast afsluiten in de onderstaande volgorde.
  1. IaaS-proxyagent virtual machines

  2. DEM Worker virtual machines

  3. DEM Orchestrator virtual machine

  4. Manager Service virtual machine

  5. WEB Service virtual machines

  6. Secundaire virtuele vRealize Automation-toepassingen

  7. Primaire virtuele vRealize Automation-toepassing

  8. Manager-machines (indien aanwezig)

  9. Identity Appliance

 4. Maak een momentopname van alle vRealize Automation 6.2.4- of 6.2.5-machines.
 5. Maak klonen van de knooppunten van de vRealize Automation-toepassing en voer de upgrade uit op de gekloonde machines. Bewaar het origineel, voor het geval het systeem later moet worden hersteld.

Volgende stappen

vCenter Server-hardwarebronnen uitbreiden voor vRealize Automation 6.2.4 of 6.2.5