U kunt endpoints maken om vRealize Automation toestemming te geven om te communiceren met de Hyper-V-serveromgeving en computerbronnen te ontdekken, gegevens te verzamelen en machines in te richten.

Voorwaarden

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Agenten.
  2. Typ de volledig gekwalificeerde DNS-naam van uw Hyper-V-server in het tekstvak Computerbron.
  3. Selecteer de proxyagent die uw systeembeheerder voor dit endpoint heeft geïnstalleerd in het vervolgkeuzemenu Naam proxyagent.
  4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
  5. Klik op OK.

Resultaten

vRealize Automation verzamelt gegevens van uw endpoint en ontdekt uw computingbronnen.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.