Voordat u de upgrade uitvoert, sluit u de machines af en maakt u een momentopname van elke vRealize Automation IaaS-server op elk Windows-knooppunt en elke vRealize Automation-toepassing op elk Linux-knooppunt. Als de upgrade mislukt, kunt u de momentopname gebruiken om de laatst bekende juiste configuratie te herstellen en opnieuw proberen de upgrade uit te voeren.

Voorwaarden

 • Back-upvereisten voor de upgrade van vRealize Automation 7.0 of 7.0.1

 • Vanaf vRealize Automation 7.0 is de PostgreSQL-database altijd geconfigureerd in de modus voor hoge beschikbaarheid. Meld u aan bij de beheerconsole van de vRealize Automation-toepassing en selecteer vRA-instellingen > Database om het huidige masterknooppunt te zoeken. Als de databaseconfiguratie wordt vermeld als een externe database, maakt u een handmatige back-up van deze externe database.

  Zie https://www.postgresql.org/ voor informatie over de PostgreSQL-database.

 • Als de Microsoft SQL-database van vRealize Automation niet wordt gehost op de IaaS-server, maakt u een back-up van de database.

 • Controleer of u de back-upvereisten voor de upgrade hebt voltooid.

 • Controleer of u een momentopname hebt gemaakt van uw systeem nadat u dit hebt afgesloten. Dit is de voorkeursmethode om een momentopname te maken. Zie de documentatie over vSphere 6.0.

  Als u het systeem niet kunt afsluiten, maakt u een momentopname van alle knooppunten op basis van het geheugen. Dit is niet de voorkeursmethode en mag alleen worden gebruikt als u geen momentopname kunt maken wanneer het systeem is afgesloten.

 • Als u het app.config-bestand hebt gewijzigd, maakt u een back-up van dat bestand. Zie Wijzigingen voor registratie in het bestand app.config herstellen.

 • Maak een back-up van de externe werkstroomconfiguratiebestanden (xmldb). Zie Time-out voor externe werkstroombestanden herstellen.

 • Controleer of u een locatie buiten uw huidige map hebt waar u uw back-upbestand kunt opslaan. Zie Back-ups van .xml-bestanden veroorzaken een time-out op het systeem.

Procedure

 1. Meld u aan bij uw VMware vSphere ® -client.
 2. Zoek elke vRealize Automation IaaS Windows-machine en elk vRealize Automation-toepassingsknooppunt.
 3. Klik op elke machine op Gast afsluiten in deze volgorde.
  1. Machines met IaaS Windows Server

  2. vRealize Automation-toepassing.

 4. Maak een momentopname van elke vRealize Automation-machine.

  Als u vRealize Automation 7.0 upgradet, voltooit u deze stappen:

  1. Maak een kloon van elk toepassingsknooppunt. U voert de upgrade uit op de gekloonde machines.

  2. Bewaar de originele machines voor het geval het systeem later moet worden hersteld.

 5. Gebruik de gewenste back-upmethode om een volledige back-up van elk toepassingsknooppunt te maken.

Volgende stappen