U kunt een Microsoft Azure-endpoint maken om een geverifieerde verbinding tussen vRealize Automation en een Azure-implementatie te vergemakkelijken.

Over deze taak

Een endpoint brengt een verbinding tot stand met een resource, in dit geval een Azure-instantie, die u kunt gebruiken voor het maken van blueprints voor virtual machines. U moet een Azure-endpoint hebben om te gebruiken als basis van blueprints voor het inrichten van Azure virtual machines. Als u meerdere Azure-abonnementen gebruikt, hebt u voor elke abonnements-id een endpoint nodig.

U kunt ook rechtstreeks een Azure-verbinding tot stand brengen vanuit vRealize Orchestrator door middel van de opdracht Een Azure-verbinding toevoegen onder Bibliotheek > Azure > Configuratie in de vRealize Orchestrator-workflowstructuur. In de meeste gevallen is de hierin beschreven verbinding door middel van de endpoint-configuratie de beste optie.

Azure-endpoints worden ondersteund door vRealize Orchestrator- en XaaS-functionaliteit. U kunt een Azure-endpoint maken, verwijderen en bewerken. Als u wijzigingen aanbrengt in een bestaand endpoint en via de bijgewerkte verbinding gedurende meerdere uren geen updates uitvoert in de Azure-portal, moet u de vRealize Orchestrator-service opnieuw starten met de opdracht service vco-service restart. Als u dat niet doet, kunnen er fouten optreden.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Beheer > vRO-configuratie > Endpoints.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Klik op het tabblad Invoegtoepassing op het vervolgkeuzemenu Invoegtoepassing en selecteer de Azure-invoegtoepassing.
 4. Klik op Volgende.
 5. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 6. Klik op Volgende.
 7. Vul de tekstvakken op het tabblad Details in voor het endpoint.

  Parameter

  Beschrijving

  Verbindingsinstellingen

  Azure-verbinding

  Verbindingsnaam

  De unieke naam voor de nieuwe endpointverbinding. Deze naam wordt weergegeven in de vRealize Orchestrator-interface om u te helpen een bepaalde verbinding te identificeren.

  Azure-abonnements-id

  De id voor uw Azure-abonnement. Met deze id worden de opslagaccounts, virtual machines en andere Azure-bronnen waar u toegang tot hebt gedefinieerd.

  Instellingen bronbeheerder

  URI voor Azure-service

  Dit is de URI die u nodig hebt voor toegang tot uw Azure-instantie. De standaardwaarde van https://management.azure.com/ is doorgaans geschikt voor veel normale implementaties.

  Tenant-id

  Dit is de Azure-tenant-id die het endpoint moet gebruiken.

  Client-id

  Dit is de Azure-client-id die het endpoint moet gebruiken. Deze wordt toegewezen wanneer u een Active Directory-toepassing maakt.

  Clientgeheim

  De sleutel die wordt gebruikt voor de Azure-client-id. Deze sleutel wordt toegewezen wanneer u een Active Directory-toepassing maakt.

  URL voor aanmelden

  De URL die wordt gebruikt voor toegang tot de Azure-instantie. De standaardwaarde van https://login.windows.net/ is doorgaans geschikt voor veel normale implementaties.

  Proxy-instellingen

  Proxy-host

  Als uw bedrijf een proxyserver gebruikt, geeft u de hostnaam van die server op.

  Proxypoort

  Als uw bedrijf een proxyserver gebruikt, geeft u het poortnummer van die server op.

 8. Klik op Voltooien.

Volgende stappen

Maak de toepasselijke brongroepen, opslagaccounts en netwerkbeveiligingsgroepen in Azure. Indien uw implementatie dit vereist, moet u tevens load balancers maken.

Actie

Opties

Een relevante resourcegroep maken

 • Maak de brongroep via het Azure-portal. Raadpleeg de Azure-documentatie voor specifieke instructies.

 • Gebruik de van toepassing zijnde vRealize Orchestrator-werkstroom in de brongroep Bibliotheek/Azure/Bron/Maken.

 • Maak en publiceer in vRealize Automation een XaaS-blueprint die de vRealize Orchestrator-werkstroom bevat. U kunt de brongroep aanvragen nadat u deze aan de service en rechten hebt gekoppeld. Het brontype Brongroep wordt niet ondersteund of beheerd door vRealize Automation.

Een Azure Storage-account maken

 • Gebruik Azure om een opslagaccount te maken. Raadpleeg de Azure-documentatie voor specifieke instructies.

 • Gebruik de van toepassing zijnde vRealize Orchestrator-werkstroom in het opslagaccount Bibliotheek/Azure/Opslag/Maken.

 • Maak en publiceer in vRealize Automation een XaaS-blueprint die de vRealize Orchestrator-werkstroom bevat. U kunt de opslagaccount aanvragen nadat u deze aan de service en rechten hebt gekoppeld.

Een Azure-netwerkbeveiligingsgroep maken

 • Gebruik Azure om een beveiligingsgroep te maken. Raadpleeg de Azure-documentatie voor specifieke instructies.

 • Gebruik de van toepassing zijnde vRealize Orchestrator-werkstroom in de beveiligingsgroep Bibliotheek/Azure/Netwerk/Netwerk maken.

 • Maak en publiceer in vRealize Automation een XaaS-blueprint die de vRealize Orchestrator-werkstroom bevat. U kunt de beveiligingsgroep aanvragen nadat u deze aan de service en rechten hebt gekoppeld.