U installeert de VMware vRealize ™ Automation 7.2 update voor de vRealize Automation 7.0- of 7.0.1-toepassing en configureert de toepassingsinstellingen.

Over deze taak

Details over de gegevens die via het CEIP worden verzameld en het doel waarvoor deze worden gebruikt door VMware vindt u bij het Trust & Assurance Center op http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html.

Sluit de beheerconsole niet tijdens het installeren van de update.

Zie Problemen met de upgrade van vRealize Automation7.0 of 7.0.1 oplossen als u problemen ondervindt tijdens het upgraden.

Opmerking:

Tijdens de upgrade van Beheeragent op de virtuele IaaS-machines wordt er in uw Trusted Publishers-certificaatopslag tijdelijk een openbaar VMware-certificaat opgeslagen. Het upgradeproces van Beheeragent maakt gebruik van een PowerShell-script dat met dit certificaat is ondertekend. Als de upgrade is voltooid, wordt het certificaat verwijderd uit uw certificaatopslag.

Voorwaarden

 • Verifieer of u een downloadmethode hebt geselecteerd en de update hebt gedownload. Zie vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden.

 • Zie Back-up maken van uw bestaande vRealize Automation 7.0- of 7.0.1-omgeving voor alle omgevingen met hoge beschikbaarheid.

 • Verifieer voor omgevingen met hoge beschikbaarheid met load balancers of u alle redundante knooppunten hebt uitgeschakeld en de statuscontroles voor deze items hebt verwijderd zoals is beschreven in de documentatie voor uw load balancers.

  • vRealize Automation-toepassing

  • IaaS-website

  • IaaS Manager Service

 • Controleer bij omgevingen met hoge beschikbaarheid met load balancers of het verkeer alleen naar het primaire knooppunt wordt geleid.

 • Controleer of de IaaS-service waarvoor Microsoft Internet Information Services (IIS) als host fungeert, wordt uitgevoerd door de onderstaande stappen te volgen.

  1. Voer de URL https://webhostname/Repository/Data/MetaModel.svc in om te verifiëren dat de online opslaglocatie wordt uitgevoerd. Als dit het geval is, worden er geen fouten geretourneerd en ziet u een lijst met modellen in XML-indeling.

  2. Meld u aan bij het webknooppunt van de IaaS virtual machine en controleer of voor de status in de Repository.log-bestandsrapporten OK wordt gemeld. Het bestand bevindt zich in de VCAC-basismap op /Server/Model Manager Web/Logs/Repository.log.

   Opmerking:

   Voor een gedistribueerde IaaS-website meldt u zich aan bij de secundaire website, zonder MMD, en stopt u Microsoft IIS tijdelijk. Controleer de connectiviteit voor MetaModel.svc en verifieer of het verkeer van de load balancer alleen via het primaire webknooppunt gaat, en start Microsoft IIS opnieuw op.

 • Als u een onderdeel uit de catalogus met algemene onderdelen in uw omgeving hebt geïnstalleerd, moet u dit onderdeel verwijderen voordat u de upgrade uitvoert. Zie voor meer informatie de Common Components Catalog Installation Guide.

 • Controleer de status van alle IaaS-knooppunten door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Ga naar de beheerconsole van uw primaire virtuele toepassing door de volledig gekwalificeerde domeinnaam te gebruiken, https://va-hostname.domain.name:5480.

  2. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij het implementeren van de toepassing.

  3. Selecteer vRA-instellingen > Cluster.

  4. Controleer in de tabel onder Laatst verbonden of de IaaS-knooppunten voor het laatst minder dan 3 minuten geleden zijn verbonden en dat de knooppunten van de virtuele toepassing voor het laatst minder dan 10 minuten geleden zijn verbonden.

   Als alle IaaS-knooppunten niet met de vRealize Automation-toepassing communiceren, mislukt de upgrade.

   Als u connectiviteitsproblemen tussen de beheeragent en de virtual appliance wilt diagnosticeren, dan meldt u zich aan bij het IaaS-knooppunt dat voor het laatst meer dan 3 minuten verbonden was en controleert u de beheeragentlogboeken. Ga naar de Services-console. Als de beheeragentstatus weergeeft dat deze niet actief is, start u de beheeragent opnieuw.

  5. Let op in de tabel opgenomen verweesde knooppunten. Een verweesd knooppunt is een dubbel knooppunt dat wordt vermeld, maar niet bestaat op de host. U dient alle verweesde knooppunten te verwijderen. Zie Verweesde knooppunten verwijderen op vRealize Automation voor meer informatie.

 • Controleer of alle opgeslagen en in behandeling zijnde aanvragen zijn voltooid voordat u de upgrade uitvoert.

 • Gebruik het upgrade-shellscript om de IaaS-onderdelen te upgraden nadat u de vRealize Automation 7.0- of 7.0.1-toepassing hebt bijgewerkt, zie Beheeragents uitsluiten van de upgrade.

Procedure

 1. Open de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole.
  1. Ga naar de beheerconsole van uw virtuele toepassing door de gekwalificeerde domeinnaam te gebruiken, https://va-hostname.domain.name:5480.
  2. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij het implementeren van de toepassing.
 2. Klik op Services en controleer of alle services zijn GEREGISTREERD.
 3. Als de PostgreSQL-database is ingesloten, selecteert u vRA-instellingen > Database om te controleren of dit de primaire vRealize Automation-toepassing is.
 4. Selecteer Update > Status.
 5. Klik op Updates controleren om te zien of een update beschikbaar is.
 6. (Optioneel) Klik bij instanties van vRealize Automation-toepassing op Details in het gebied Toepassingsversie om informatie over de locatie van de releaseopmerkingen.
 7. Klik op Updates installeren.
 8. Klik op OK.

  Er verschijnt een bericht dat aangeeft dat de update wordt uitgevoerd.

 9. (Optioneel) Voltooi de volgende stappen als u de grootte van Schijf 1 niet handmatig hebt gewijzigd in 50 GB.
  1. Wanneer het systeem u vraagt om de virtuele toepassing opnieuw te starten, klikt u op het tabblad Systeem en vervolgens op Opnieuw opstarten.

   Tijdens het opnieuw opstarten past het systeem de ruimte aan die nodig is voor de update.

  2. Nadat het systeem opnieuw is opgestart, meldt u zich aan bij de beheerconsole van de vRealize Automation-toepassing en controleert u of elke service, met uitzondering van de iaas-service, wordt vermeld als GEREGISTREERD. Selecteer Update > Status.
  3. Klik op Controleren op updates en Updates installeren.
 10. Gebruik voor het bewaken van de upgradevoortgang een terminal emulator om u aan te melden bij het knooppunt van de mastertoepassing en bekijk het bestand updatecli.log in /opt/vmware/var/log/vami/updatecli.log.

  U vindt aanvullende informatie over de upgradevoortgang in deze bestanden.

  • /opt/vmware/var/log/vami/vami.log

  • /var/log/vmware/horizon/horizon.log

  • /var/log/bootstrap/*.log

  Als u zich afmeldt tijdens het upgradeproces en u zich opnieuw aanmeldt voordat de upgrade is voltooid, kunt u de voortgang van de update blijven volgen in het logboekbestand. In het bestand updatecli.log wordt mogelijk informatie weergegeven over de versie van vRealize Automation waarvan u de upgrade uitvoert. De weergegeven versie wordt later in het upgradeproces ververst om de actuele versie weer te geven.

  De tijd die nodig is om de update te voltooien, is afhankelijk van uw omgeving en netwerk.

 11. Nadat de update is voltooid, start u de primaire toepassing opnieuw op.
 12. Controleer of elke service, met uitzondering van de iaas-service, actief is.
  1. Meld u aan bij de beheerconsole van de vRealize Automation-toepassing.
  2. Klik op Services.
  3. Klik op Vernieuwen om de voortgang van het opstarten van de service te bewaken.

   U moet minstens 35 services zien.

  4. Controleer of elke service, met uitzondering van de iaas-service, is vermeld als GEREGISTREERD.

   De service release-management start niet zonder vRealize Code Stream-licentiesleutel.

 13. Lees de opmerking over deelname aan het programma ter verbetering van de klantervaring (CEIP) en kies of u wel of niet aan het programma wilt deelnemen.

  Klik op de tab Telemetrie in de beheerconsole van de toepassing voor informatie over dit programma.

  Zie Deelnemen aan het programma ter verbetering van de klantervaring voor vRealize Automation of het programma verlaten voor meer informatie over het instellen van parameters voor gegevensverzameling en deelname aan of uitschrijving van het programma ter verbetering van de klantervaring na het upgraden.

Volgende stappen