Deze sectie geeft de aangepaste eigenschappen van vRealize Automation weer die beginnen met een underscore (_).

Tabel 1. Tabel met aangepaste eigenschappen met een underscore (_)

Eigenschap

Beschrijving

_debug_deployment

Behalve bij schalingsbewerkingen waarmee u gedeeltelijk succesvolle implementaties kunt uitvoeren, is het standaardgedrag het vernietigen van de gehele implementatie als een van de individuele bronnen niet kan worden ingericht. U kunt dit standaardgedrag overschrijven door de aangepaste eigenschap _debug_deployment in te stellen op true. Als de inrichting mislukt, voorkomt de aangepaste foutopsporingseigenschap dat de bronnen worden teruggedraaid zodat u kunt onderzoeken welke onderdelen het probleem hebben veroorzaakt. Geen van de onderdelen in een mislukt catalogusitem is toegankelijk voor gebruikers, dus deze aangepaste eigenschap kan het best worden gebruikt tijdens het ontwikkelen en testen van nieuwe blueprints.

Wanneer u een blueprint maakt of bewerkt, kunt u deze aangepaste eigenschap instellen door _debug_deployment toe te voegen aan de pagina Blueprinteigenschappen (via het tabblad Eigenschappen). Deze eigenschap is voor blueprints met meerdere onderdelen, zoals samengestelde blueprints, en wordt genegeerd voor standalone-blueprints. De _debug_deployment-eigenschap wordt verbruikt op het niveau van de software-inrichting, niet op het niveau van de gastagent of de machine-inrichting.

U kunt tevens vRealize Automation configureren zodat de virtual machines na de implementatiefout niet worden verwijderd door de instellingen in het bestand VRMAgent.exe.config te gebruiken.

_deploymentName

Als u deze eigenschap toevoegt aan een blueprint, kunt u een aangepaste naam voor de implementatie opgeven door de waarde van _deploymentName te wijzigen in de gewenste tekenreeks. Als er meer dan één instantie van deze implementatie wordt ingericht in één aanvraag, wordt uw aangepaste naam een voorvoegsel. Als u wilt dat gebruikers hun eigen implementatienamen opgeven, moet u instellen dat deze aangepaste eigenschap kan worden overschreven. Er gelden twee voorwaarden voor dit gebruik:

  • U moet deze eigenschap niet aan het onderdeel toevoegen, maar aan de blueprint. Als u bijvoorbeeld een blueprint maakt of bewerkt, klikt u op het tabblad Eigenschappen en selecteert u Aangepaste eigenschappen > Nieuw om de eigenschap _deploymentName toe te voegen aan de blueprint. Voeg de eigenschap niet toe aan een machine of een ander onderdeel van de blueprint.

  • U moet deze eigenschap als een afzonderlijke eigenschap toevoegen en niet als lid van een eigenschapsgroep.

_number_of_instances

Als u deze eigenschap toevoegt aan een blueprint, kunt u opgeven hoeveel instanties van de implementatie een gebruiker kan inrichten met één aanvraag.