U kunt IP-adressen en bereiken voor gebruik in netwerkprofieldefinities verkrijgen van een ondersteunde externe IPAM-provider, zoals Infoblox.

Voordat u een extern IPAM-providerendpoint in een vRealize Automation-netwerkprofiel kunt maken en gebruiken, dient u een vRealize Orchestrator IPAM-providerinvoegtoepassing of -pakket te downloaden of op andere wijze te verkrijgen, de invoegtoepassing of het pakket te importeren, de vereiste werkstromen uit te voeren in vRealize Orchestrator en de IPAM-oplossing te registreren als een vRealize Automation-endpoint.

Voor een overzicht van het inrichtingsproces wanneer een externe IPAM-provider een reeks mogelijke IP-adressen moet leveren, raadpleegt u Checklist voor het inrichten van een vRealize Automation-implementatie met behulp van een externe IPAM-provider.

Tabel 1. Checklist voor het voorbereiden van ondersteuning voor externe IPAM-providers

Taak

Locatie

Details

Selectievakje Verkrijg en importeer de vRealize Orchestrator-invoegtoepassing van de ondersteunde externe IPAM-provider.

Download de invoegtoepassing of het pakket voor de IPAM-provider, zoals bijvoorbeeld de Infoblox IPAM-invoegtoepassing of het door VMware geleverde externe IPAM SDK-startpakket, van de VMware Solution Exchange en importeer de invoegtoepassing of het pakket in vRealize Orchestrator.

Als de VMware Solution Exchange ( https://solutionexchange.vmware.com/store/category_groups/cloud-management) niet het benodigde pakket van de IPAM-provider bevat, kunt u uw eigen pakket maken met behulp van de SDK van de IPAM-provider en ondersteunende documentatie.

Zie Het pakket van de externe IPAM-provider verkrijgen en importeren in vRealize Orchestrator.

SelectievakjeVoer de vereiste configuratiewerkstromen uit en registreer de externe IPAM-oplossing als een vRealize Automation-endpoint.

Voer de vRealize Orchestrator-configuratiewerkstromen uit en registreer het IPAM-provider-endpointtype in vRealize Orchestrator.

Zie Werkstroom uitvoeren om externe IPAM-endpointtypes in vRealize Orchestrator te registreren.