Maak, gebruikmakend van uw privileges als toepassings-, software- of IaaS-architect, een blueprint om uw MySQL-onderdeel te combineren met de aan vSphere CentOS gekoppelde gekloonde blueprint die u hebt gemaakt.

Over deze taakU bevindt zich bij stap drie van drie in de configuratiewerkstroom voor het maken van een vRealize Automation-ontwikkelingsomgeving voor Rainpole. Het ontwerpen van services op aanvraag is de laatste stap, maar dit is een proces dat uit meerdere stappen bestaat, die u steeds moet herhalen telkens als u een nieuwe service ontwerpt.


Voorwaarden