Configureer en publiceer een Softwareonderdeel dat andere softwarearchitecten, IaaS-architecten en toepassingsarchitecten kunnen gebruiken om toepassingsblueprints samen te stellen.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als softwarearchitect.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > Softwareonderdelen.
 2. Klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen).
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.

  Op basis van de opgegeven naam voor het Software-onderdeel genereert vRealize Automation voor het Software-onderdeel een unieke id voor de tenant. U kunt dit veld nu bewerken, maar u kunt het niet meer wijzigen nadat u de blueprint hebt opgeslagen. Omdat id's permanent en uniek zijn in uw tenant, kunt u deze gebruiken om via een programma met blueprints te communiceren en eigenschapsbindingen te maken.

 4. (Optioneel) Als u wilt beheren hoe uw Softwareonderdeel wordt toegevoegd aan blueprints, selecteert u een type container in het vervolgkeuzemenu Container.

  Optie

  Beschrijving

  Machines

  Uw Softwareonderdeel moet direct op een machine worden geplaatst.

  Een van uw gepubliceerde Softwareonderdelen

  Als u een Softwareonderdeel ontwerpt dat specifiek moet worden geïnstalleerd op een ander Softwareonderdeel dat u hebt gemaakt, selecteert u het betreffende Softwareonderdeel in de lijst. Als u bijvoorbeeld een EAR-onderdeel ontwerpt dat moet worden geïnstalleerd op een eerder gemaakt JBOSS-onderdeel, selecteert u het JBOSS-onderdeel in de lijst.

  Softwareonderdelen

  Als u een Softwareonderdeel ontwerpt dat niet rechtstreeks op een machine moet worden geïnstalleerd, maar dat in verschillende Softwareonderdelen kan worden geïnstalleerd, selecteert u de optie Softwareonderdelen. Als u bijvoorbeeld een WAR-onderdeel ontwerpt en dit wilt installeren in uw Tomcat Server Software-onderdeel en uw Tcserver Software-onderdeel, selecteert u het containertype Softwareonderdelen.

 5. Klik op Volgende.
 6. Geef de eigenschappen op die u van plan bent te gebruiken in uw actiescripts.
  1. Klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen).
  2. Voer een naam in voor de eigenschap.
  3. Voer een beschrijving in voor de eigenschap.

   Deze beschrijving wordt weergegeven voor architecten die uw Softwareonderdeel in blueprints gebruiken.

  4. Selecteer het verwachte type voor de waarde van uw eigenschap.
  5. Geef de waarde voor uw eigenschap op.

   Optie

   Beschrijving

   De waarde gebruiken die u nu opgeeft

   • Voer een waarde in.

   • Schakel Overschrijfbaar uit.

   • Selecteer Vereist.

   Vereisen dat architecten een waarde opgeven

   • Voer een waarde in als u een standaardwaarde wilt leveren.

   • Schakel Overschrijfbaar in.

   • Selecteer Vereist.

   Architecten toestaan om een waarde op te geven als ze dit willen

   • Voer een waarde in als u een standaardwaarde wilt leveren.

   • Schakel Overschrijfbaar in.

   • Schakel Vereist uit.

   Architecten kunnen de Softwareeigenschappen zo configureren dat deze in het aanvraagformulier aan gebruikers worden getoond. Architecten kunnen de optie Weergeven in aanvraag gebruiken om te vereisen of aan te vragen dat gebruikers waarden invullen voor eigenschappen die u als overschrijfbaar aanduidt.

 7. Volg de prompts en geef een script op voor ten minste een van de acties voor de levenscyclus van de software.
  Tabel 1. Levenscyclusacties

  Levenscyclusacties

  Beschrijving

  Installeren

  Installeer uw software. U kunt bijvoorbeeld de installatiefragmenten van Tomcat-server downloaden en een Tomcat-service installeren. Scripts die u voor de actie Levenscyclus installeren schrijft, worden uitgevoerd wanneer de software voor de eerste keer wordt ingericht, tijdens een eerste implementatieaanvraag of als onderdeel van een opschaling.

  Configureren

  Configureer uw software. Voor het voorbeeld van Tomcat kunt u de JAVA_OPTS en CATALINA_OPTS instellen. Configuratiescripts worden uitgevoerd nadat de installatie-actie is voltooid.

  Start

  Start uw software. U kunt bijvoorbeeld proberen de Tomcat-service te starten met behulp van de startopdracht in de Tomcat-server. Startscripts worden uitgevoerd nadat de configuratie-actie is voltooid.

  Bijwerken

  Als u uw softwareonderdeel zodanig ontwerpt dat deze schaalbare blueprints kan ondersteunen, dient u alle updates uit te voeren die vereist zijn na een opschaal- of neerschaalbewerking. U kunt bijvoorbeeld de clustergrootte van een geschaalde implementatie wijzigen en de geclusterde knooppunten beheren met behulp van een load balancer. Ontwerp uw updatescripts zodanig dat ze meerdere keren kunnen worden uitgevoerd (idempotent) en dat ze zowel opschaal- als neerschaalbewerkingen kunnen uitvoeren. Wanneer een schalingsbewerking is uitgevoerd, kunnen er updatescripts worden uitgevoerd op alle afhankelijke softwareonderdelen.

  Installatie ongedaan maken

  Verwijder uw software. U kunt bijvoorbeeld specifieke acties uitvoeren in de toepassing voordat een implementatie wordt vernietigd. Verwijderingsscripts worden uitgevoerd wanneer softwareonderdelen worden vernietigd.

  Gebruik afsluit- en statuscodes in uw actiescripts. Elk ondersteunde scripttype heeft unieke vereisten voor afsluit- en statuscodes.

  Scripttype

  Geslaagde status

  Foutstatus

  Niet-ondersteunde opdrachten

  Bash

  • return 0

  • exit 0

  • return non-zero

  • exit non-zero

  Geen

  Windows CMD

  exit /b 0

  exit /b non-zero

  Geen exit 0- of exit non-zero-codes gebruiken.

  PowerShell

  exit 0

  exit non-zero;

  Geen warning-, verbose-, debug- of host-aanroepen gebruiken.

 8. Schakel het selectievakje Opnieuw opstarten in voor scripts waarvoor het vereist is dat de machine opnieuw wordt opgestart.

  Nadat het script is uitgevoerd, wordt de machine opgestart voordat het volgende levenscyclusscript wordt gestart.

 9. Klik op Voltooien.
 10. Selecteer het Software-onderdeel en klik op Publiceren.

Resultaten

U hebt een Softwareonderdeel geconfigureerd en gepubliceerd. Andere softwarearchitecten, IaaS-architecten en toepassingsarchitecten kunnen dit Softwareonderdeel gebruiken om software toe te voegen aan toepassingsblueprints.

Volgende stappen

Voeg uw gepubliceerde Softwareonderdeel toe aan een toepassingsblueprint. Zie Samengestelde blueprints samenstellen.