De migratie van het identiteitsarchief mislukt omdat meer dan duizend groepen in Active Directory niet zijn gesynchroniseerd met de directory van het hulpprogramma VMware Identity Manager.

Probleem

De migratie van het identiteitsarchief naar het hulpprogramma VMware Identity Manager mislukt.

Oorzaak

Het probleem doet zich voor omdat meer dan duizend groepen in de basisdomeinnaam voor het zoeken van de groep niet zijn gesynchroniseerd met de directory van het hulpprogramma VMware Identity Manager.

Oplossing

  1. Meld u aan bij vRealize Automation-toepassing als systeembeheerder.
  2. Maak een lokale gebruiker voor de standaardtenant.
  3. Wijs aan de lokale gebruiker de privileges van de tenantbeheerder toe.
  4. Meld u af bij de vRealize Automation-toepassing.
  5. Meld de tenant aan met de verificatiegegevens van de lokale gebruiker.
  6. Selecteer Beheer > Beheer van directory's > Directory's.
  7. Open het Active Directory-domein waarin het probleem is opgetreden.
  8. Klik op Synchronisatie-instellingen om een dialoogvenster met synchronisatieopties te openen.
  9. Klik op het pictogram + om een nieuwe regel voor DN-groepsdefinities toe te voegen en voer de juiste groeps-DN in die moet worden gesynchroniseerd.
  10. Klik op Opslaan en synchroniseren om uw wijzigingen op te slaan en te synchroniseren, zodat uw updates onmiddellijk worden geïmplementeerd.

Oplossing

De directory van het hulpprogramma VMware Identity Manager wordt gesynchroniseerd met de meer dan duizend groepen in Active Directory.

Volgende stappen

Start het migratieproces.