Nadat u de update van de primaire vRealize Automation-toepassing hebt voltooid, wordt elk bijgewerkt replicaknooppunt automatisch toegevoegd aan het masterknooppunt. Als een replicaknooppunt afzonderlijk moet worden bijgewerkt, gebruikt u deze stappen om het replicaknooppunt handmatig toe te voegen aan het cluster.

Over deze taak

Open de beheerconsole van de toepassing van het replicaknooppunt dat niet is toegevoegd aan het cluster en voer de volgende stappen uit.

Procedure

  1. Selecteer vRA-instellingen > Cluster.
  2. Klik op Deelnemen aan cluster.