Installeer de Windows-gastagent op een Windows-referentiemachine zodat deze als Windows-service wordt uitgevoerd en verdere aanpassing van machines mogelijk maakt.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar de pagina van de vCloud Automation Center Appliance-beheerconsole.

  Bijvoorbeeld: https://va-hostname.domain.com.

 2. Klik op de pagina voor gast- en softwareagenten in het gedeelte voor de installatie van onderdelen vanvRealize Automation van de pagina.

  Bijvoorbeeld: https://va-hostname.domain.com/software/index.html.

  De pagina Installatieprogramma's voor gast- en softwareagenten wordt geopend, met koppelingen naar beschikbare downloads.

 3. Klik op Bestanden voor Windows-gastagenten (32-bits) of (64-bits) in het gedeelte voor de installatie van onderdelen van de pagina om het bestand GuestAgentInstaller.exe of GuestAgentInstaller_x64.exe te downloaden en op te slaan.
 4. Pak de Windows-gastagentbestanden uit naar een locatie die beschikbaar is voor de Windows-machine.

  Hiermee wordt de directory C:\VRMGuestAgent gemaakt. Wijzig de naam van deze map niet.

 5. Configureer de gastagent om te communiceren met de Manager Service.
  1. Open een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid.
  2. Ga naar C:\VRMGuestAgent.
  3. Configureer de gastagent zodat deze de machine met uw beheerservice vertrouwt.

   Optie

   Beschrijving

   Laat de gastagent de eerste machine waarmee verbinding wordt gemaakt vertrouwen.

   Geen configuratie vereist.

   Installeer het vertrouwde PEM-bestand handmatig.

   Plaats het PEM-bestand van de beheerservice in de directory C:\VRMGuestAgent\.

  4. Voer winservice -i -h Manager_Service_Hostname_fdqn:poortnummer -p ssl uit.

   Het standaardpoortnummer voor de Manager Service is 443.

   Optie

   Beschrijving

   Als u een load balancer gebruikt

   Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van uw Manager Service-load balancer in. Bijvoorbeeld: winservice -i -h load_balancer_manager_service.mycompany.com:443 -p ssl.

   Zonder load balancer

   Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van uw Manager Service-machine in. Bijvoorbeeld: winservice -i -h manager_service_machine.mycompany.com:443 -p ssl.

   Als u een installatiekopie van een Amazon-machine voorbereidt

   U moet opgeven dat u Amazon gebruikt. Bijvoorbeeld: winservice -i -h manager_service_machine.mycompany.com:443:443 -p ssl -c ec2

Resultaten

De naam van de Windows-service is VCACGuestAgentService. U vindt het installatielogboek in VCAC-GuestAgentService.log in C:\VRMGuestAgent.

Volgende stappen

De referentiemachine converteren naar een sjabloon om te klonen, een image van een Amazon-machine of een momentopname die uw IaaS-architecten kunnen gebruiken voor het maken van blueprints.